Participació del GIBAF a EDUTEC2020 de Màlaga

El GIBAF ha participat recentment en el XXIII Congrés Internacional  l’EDUTEC 2020,  que ha tingut lloc de forma virtual des de la Universitat de Màlaga. La comunicació del GIBAF, amb el títol  «La Tecnologia com a eix del canvi metodològic» es va incloure, amb altres 22 comunicacions, en una sessió que es va dur a terme en una sala de comunicacions  a través de Google Classroom, amb la participació de Joan Simon com a ponent i altres membres del GIBAF com a assistents en qualitat de públic.  El resum ja va ser publicat, iens han comunicat que l’article in extenso ja ha estat acceptat per a la publicació.

La propera seu de la XXIVena edició serà a Buenos Aires, Argentina. El GIBAF hi compta assistir tal com ha fet en les vuit darreres edicions.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

L’informe del darrer PID del GIBAF  publicat avui a INNOVADOC

Després de concloure el segon any del PID «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi: 2018PID-UB/034; IP: Cèsar Blanché), el GIBAF ha presentat el preceptiu informe final. Per indicació del RIMDA, avui ha estat publicat a la col·lecció INNOVADOC del Dipòsit Digital de la UB. Cal remarcar que és la tercera actuació del GIBAF en relació a l’ús de jardins com a recurs docent. Primer va ser amb el jardí del claustre del Monestir de Pedralbes, posteriorment el Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric UB, i ara el jardí de la nostra Facultat.

En el marc del projecte i amb els objectius aconseguits, ha quedat pendent la col·locació al jardí de les 25  plaques fetes per a les espècies més singulars, que a banda de la informació bàsica (nom científic, nom vulgar, família i origen geogràfic), inclouen uns codis QR amb informació complementària. La previsió era col·locar aquestes plaques la diada de Sant Jordi d’enguany, però es va haver de posposar per les circumstàncies de la pandèmia. Ara, el deganat de la Facultat ha de decidir el millor moment per fer la retolació. Amb aquest projecte, a banda del vessant docent, es posa de relleu el valor patrimonial del jardí i, en la línia de l’aprenentatge-servei, es posa a disposició de tothom la informació elaborada.

Enllaç informe: http://hdl.handle.net/2445/170990

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

El GIBAF publica al Dipòsit Digital les enquestes de satisfacció en temps de Covid-19

Ja fa força temps que el GIBAF utilitza les enquestes de satisfacció per poder valorar la percepció dels estudiants, en particular de l’assignatura de Botànica Farmacèutica. Es tracta d’enquestes voluntàries i anònimes que permeten entrar en detall en aspectes relacionat amb el professorat,  el desenvolupament de l’assignatura i els recursos utilitzats. L’objectiu és identificar tot allò que cal mantenir o millorar en la preparació del següent curs. Aquest curs 2010-2020, el GIBAF ho ha fet de manera singular atesos els canvis metodològics que ha exigit la fase no presencial derivada de la pandèmia de Covid-19.

L’enquesta, amb un total de 45 preguntes, s’ha organitzat en 10 àmbits: canvi d’escenari (8 ítems), resposta del professorat (3 ítems), comunicació amb el professorat (5 ítems), adaptació a la docència no presencial (9 ítems), activitat d’e-qüestionaris (4 ítems), activitats voluntàries (4 ítems), avaluació i ponderacions (6 ítems), mala praxi (2 ítems), grau de satisfacció general (3 ítems) i dues preguntes obertes sobre el que caldria corregir o mantenir el proper curs.

Les enquestes es van passar als tres grups classe (total del 276 estudiants) abans de l’examen final, amb una participació  del 63, 4 % del conjunt dels tres grups. Els resultats van ser publicats el el CVUB corresponent a cada grup, i ara ho fem de forma conjunta en els tres grups.

A grans trets, cal remarcar que un 46,3 % d’estudiants han considerat correcte els canvis introduïts en el sistema d’avaluació i de ponderació, la gran preferència (63,3 %) per les classes presencials en front les virtuals, l’encert (87 %) en la estratègies triades com alternativa a la classe presencial, la consideració (81,1 %) que la fase no presencial ha representat per a ells una sobrecàrrega de treball, i que reconeixen (98,9 %) l’esforç d’adaptació realitzat pel professorat. Algunes dades dels resultats han estat utilitzades en l’article  «COVID-19 y docencia en botánica: un caso de adaptación forzada» que es publicarà properament a les actes de la XXIII edició del congrés internacional EDUTEC, que tindrà lloc a Màlaga el proper novembre.

El detall de tots els resultats amb les estadístiques particulars corresponents,  es pot consultar al Dipòsit Digital de la UB

Enllaç  publicació al Dipòsit Digital

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Assistència del GIBAF al seminari «Desafiaments de la docència en línia per una universitat presencial»

En el marc del nou REDICE-20 – ESPECIAL COVID19, el GIBAF va estar representat al seminari virtual «Desafiaments de la docència en línia per una universitat presencial», dut a terme el passat dijous 9 de juliol de forma virtual i amb la participació de Cèsar Blanché entre els 35 assistents. En el seminari, M.R. Buxarrais  va presentar la convocatòria REDICE-20 – ESPECIAL COVID19, que inclou un eix temàtic principal (Covid19) i d’altres que  s’obren a TFGs, TFMs, assignatures especials, pràcticums, plans d’estudis, institucionals, etc.

També va tenir lloc intervenció de la professora Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) sobre què ha significat per al professorat universitari el canvi de la docència presencial a la docència en línia i possibles temes a investigar dins aquesta temàtica al REDICE-20. Amb tota aquesta informació, en breu el GIBAF decidirà sobre la possibilitat de demanar un nou projecte REDICE.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Les afectacions de la COVID-19 obliguen al GIBAF a planificar de nou el darrer quadrimestre del 2020

El GIBAF s’ha vist obligat a planificar de nou les actuacions que haurà de dur a terme el darrer quadrimestre del 2020, ja que totes les previstes han quedat afectades per l’evolució de la Covid-19.

Pel que fa a congressos, el GIBAF en tenia dos d’internacionals previstos. En primer lloc, el  XI Congrés CIDUI 2020, previst per als propers dies 1 i 2 de juliol a la Farga Centre de Activitats de l’Hospitalet. El GIBAF va enviar la comunicació «El Jardí de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, un nou espai d’aprenentatge», que va ser acceptada com a comunicació oral. L’organització primer va considera mantenir el congrés  on-line, però finalment ha decidit posposar-lo al juliol del 2021, al mateix lloc i amb la nova denominació XI Congrés CIDUI 2020+1.

En segon congrés previst, era la XXIII edició del Congrés Internacional EDUTEC, previst els dies 28, 29 i 30 d’octubre de 2020 a la Universitat de Màlaga. Com dèiem en una notícia anterior (vegeu 16 de juny), el GIBAF va enviar la comunicació «De la enseñanza presencial a la virtual: una experiencia forzada en una asignatura de grado universitario», que recentment ens han comunicat que ha estat acceptada. L’organització ha decidit mantenir la convocatòria, però en format virtual.

Pel que fa a projectes, el GIBAF haurà de redactar l’informe final aquest setembre del PID «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut», del que ja té resultats. En el marc d’aquest projecte, ha quedat pendent la retolació de les espècies del Jardí de la Facultat i la col·locació dels codis QR, que es preveia fer per la diada de Sant Jordi 2020. S’estudia posposar-ho a la tardor de 2020, possibilitat que encara s’ha de valorar amb l’equip deganal.

Finalment, a principis de setembre s’obrirà la convocatòria d’ajuts a la recerca en docència universitària REDICE-20 ESPECIAL COVID19. Tres dels quatre projectes anteriors REDICE concedits al GIBAF han estat sobre la docència semipresencial. Atès que en el moment actual i futur immediat la docència universitària haurà de programar-se en el que es denomina «presencialitat adaptada», que conceptualment s’aproxima a la semipresencialitat, el GIBAF està valorant la possibilitat de demanar un nou projecte per analitzar com s’han adaptat els estudis universitaris a Catalunya en aquesta nova realitat.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

El GIBAF finalitza amb èxit una activitat de confinament

El mes d’abril, en el marc del confinament i l’obligada docència no presencial, el GIBAF va promoure entre els estudiants de tres grups-classe de Botànica Farmcèutica l’activitat formativa “La planta confinada” (vegeu detalls a la notícia del 19 d’abril). L’objectiu  era presentar una activitat innovadora i lúdica que permetés als estudiants conèixer i aprofundir en aspectes botànics, fitoquímics i farmacològics de 10 espècies d’interès medicinal que no eren vistes a classe.  L’activitat, inclosa en l’avaluació formativa,  ha durat prop de quatre setmanes i ha coincidit amb el temps de confinament, d’aquí el nom triat.  L’activitat ha tingut una excel·lent acollida i seguiment, amb la participació de 136 estudiants.  Un cop finalitzada, el GIBAF ha publicat al Dipòsit Digital de la UB (col·leccions OMADO i INNOVADOC)  la descripció detallada de l’experiència, així com els resultats que inclouen les dades de les enquestes de satisfacció dels estudiants i les conclusions.  Després de l’èxit de l’activitat, el GIBAF es plantejarà mantenir-la per al proper curs, com ja han suggerit alguns estudiants en les enquestes. En aquest cas,  potser caldrà canviar el nom: la planta oculta?, la planta misteriosa?… ja veurem.

Enllaç publicació Dipòsit Digital UB: http://hdl.handle.net/2445/166644

Publicat dins de Publicacions | Deixa un comentari

Un nou excel·lent a un projecte del GIBAF

Maria Rosa Buxarrais ,  Cap de la Secció de Recerca de l’IDP-UB, ens acaba de comunicar l’aprovació amb una valoració d’excel·lent del projecte REDICE 2018 «Evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de I’EEES (2009-2019)». Els resultats preliminars van ser publicats el a la Revista Educación Médica 22, i van ser presentats el 2019 al XXII Congreso Internacional Tecnología e innovación para la diversidad de los aprendizajes EDUTEC 2019, que va tenir lloc a la Pontificia Universidad Católica del Perú. La comunicació in extenso ha estat recentment publicada en el seu llibre de ponències (vegeu notícia del 9 d’abril). Aquest projecte REDICE ha estat el quart que des del 2010 tanca amb èxit el GIBAF.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Comunicació virtual del GIBAF a EDUTEC 2020

La XXIII edició del Congrés Internacional EDUTEC, tindrà lloc a la Universitat de Màlaga els dies 28, 29 i 30 d’octubre de 2020 sota el lema «La Tecnologia com a eix del canvi metodològic». A causa de la pandèmia de la COVID-19, l’organització ha decidit mantenir-lo únicament en modalitat virtual. Ja fa temps que el GIBAF col·labora en les edicions anuals d’aquest congrés, i en aquesta ocasió, ho ha volgut fer amb una experiència duta a terme aquest mateix semestre. Amb el títol «De la enseñanza presencial a la virtual: una experiencia forzada en una asignatura de grado universitario», s’ha enviat el resum d’una comunicació on s’aporten els resultats de l’adaptació de la docència presencial a no presencial. L’assignatura implicada és la de Botànica Farmacèutica de primer curs de Farmàcia, amb la participació de 250 estudiants i tot el professorat del GIBAF.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

La planta “confinada” del GIBAF

En l’actual període de confinament, el GIBAF ha impulsat amb aquest nom una activitat en línia als estudiants de tres grup-classe de Botànica Farmacèutica. L’activitat és formativa i lúdica, que  consisteix en «desconfinar» 10 espècies d’interès medicinal durant 4 setmanes de forma successiva i que no es comenten a classe per falta de temps. Per fer-ho, han de resoldre 10 preguntes que els desvetllen des de curiositats divertides fins a aspectes botànics, principis actius i activitats farmacològiques. Els recursos que han d’utilitzar son  l’App Pl@antNet i un formulari de Google en versió test-autoavaluatiu, per finalment obtenir la clau per al «desconfinament». De moment, l’activitat ha estat acollida amb èxit entre els estudiants, vista la bona  participació.

L’activitat és voluntària i permetrà als estudiants que participin i «desconfinin» les espècies amb èxit emmagatzemar-les al seu propi coneixement i apujar la qualificació final, un cop se superi l’assignatura.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Nova publicació internacional del GIBAF

Avui ens han comunicat que s’ha publicat el llibre de Ponències del XXII Congreso Internacional Tecnología e innovación para la diversidad de los aprendizajes EDUTEC 2019. S’inclou la ponència in extenso que amb el títol «Evolución de los sistemas evaluativos y su relación con la tecnología educativa en un grado universitario del EEES» va presentar el GIBAF el novembre passat. El treball de 17 pàgines recull els aspectes i resultats més rellevants del projecte REDICE18-2307 sobre l’evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de I’EEES (2009-2019).

Link llibre de ponències

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari