Reconeixements i Premis

  • Premi “Jaume Vicens Vives” al GIBAF

    Reconeixement com a Grup d’Innovació Docent Consolidat 2016-2019 amb dotació econòmica. Programa de Millora i Innovació Docent. Vicerectorat de Política Docent. Universitat de Barcelona. (Accés a l’acreditacio).

  • Distinció Jaume Vicens Vives – 2014, com a premi individual,  al coordinador del GIBAF Joan Simon, per la seva trajectòria docent i per les seves aportacions a l’aprenentatge mitjançant recursos digitals i noves eines d’avaluació. Generalitat de Catalunya (Accés notícia en el Dossier Digital del CICAccès a la publicació en el DOGC).
  • Finalista en els  Premis CIDUI-AQU 2014 a la millor comunicació en pòster. 8è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Universitat Rovira i Virgili, 2, 3 i 4 de juliol, Tarragona. (Accès a la notícia).
  • Finalista en el  1r Premi Coloma Barbé  2013 a la millor comunicació oral. VII Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona, 31 de gener de 2013, Barcelona.
  • Reconeixement com a Grup d’Innovació Docent Consolidat 2013-2015 amb dotació econòmica (GIDCUB-13/032). Programa de Millora i Innovació Docent. Vicerectorat de Política Docent. Universitat de Barcelona. (Accés a l’acreditacio).
  • Premio Edusfarm – 2010. Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas. Premio de Reconocimiento a la mejor comunicación Oral. 8-11 de Junio de 2010. Universidad de Granada. Granada. (Accés al certificat).
  • Distinció Jaume Vicens Vives – 2009, com a premi col·lectiu, al Grup d’Innovació Docent GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques) (2004-2009) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, per la seva contribució a la millora de la qualitat docent en la docència de botànica aplicada a les ciències farmacèutiques. Generalitat de Catalunya. (Accés a la publicació en el DOGC).
  • Premio Edusfarm – 2008. Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas 16 – 18 de Julio de 2008. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. (Accés al certificat)