El GIBAF promou una visita botànica al Jardí de la Facultat per a estudiants

En el marc de l’avaluació de l’assignatura de Plants Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció, els estudiants matriculats van dur a terme una activitat centrada en les plantes del Jardí de la Facultat. D’una banda, van confeccionar una sèrie de fitxes de les espècies amb el nom científic, característiques botàniques, hàbitat, distribució i usos. A més van redactar una monografia sobre espècies singulars. Es va presentar una petita guia botànica del jardí, on es proposa un itinerari circular des de l’entrada de la Facultat. En el transcurs d’un itinerari, cada estudiant va presentar de forma sintètica la seva monografia sobre Ceratonia siliqua (Elisa Alos), Chamaerops humilis (Anais Calvo), Dracaena drago (Iman El Ballaoui), Ficus elastica (Jordi Martínez), Ginkgo biloba (Marta Roig), Laurus nobilis (Àlex Santamaria), Nerium oleander (Arnau Torrent) i Olea europaea (Xavier Romero).

Publicat dins de Estudiants, Projectes | Deixa un comentari

Atorgat un nou projecte REDICE al GIBAF

Després de tres projectes REDICE dedicats a la recerca en docència semipresencial, després d’un sexenni el GIBAF va decidir sol·licitar un projecte de recerca en docència  a la convocatòria REDICE-2018, en el marc de l’anàlisi dels sistemes avaluatius, i fer-ho en l’entorn docent més proper. Per aquest motiu va presentar el projecte “Evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de I’EEES (2009-2019)”, amb un marcat caire institucional amb la participació de la Cap d’Estudis de l’ensenyament de Farmàcia i  l’equip deganal de la Facultat.

La  hipòtesi  de  partida  és  que  les  noves  metodologies  d’avaluació  implantades  en  el  marc  de  l’EEES,  relacionades  amb  l’avaluació  continuada  i  en  una  avaluació  per  competències    va  implicar  inicialment  i  en  conjunt, unaàmplia  diversitat  de  sistemes  d’avaluació.  En  aquests  deu  darrers  anys  es  considera  que  ha  anat  evolucionant  a  formes  d’avaluació  cada  cop  més  simples  i  clàssiques,  centrades  més  en  l’avaluació  de  coneixements  que  no  pas  de  competències.  Això  es  vol  objectivar  en  el  cas  del  Grau  de  Farmàcia  de  la  Universitat  de  Barcelona  des  de  la  seva  implantació  fins  a  l’actualitat  (2009-2018). Els  cinc  objectius  generals  són: 1) interpretar  l’evolució  dels  sistemes  avaluatius  en  el  marc  de  l’avaluació  continuada  del  Grau  de  Farmàcia  de  la  Universitat  de  Barcelona  des  de  la  seva  implantació  fins  a  l’actualitat  (període 2009-2019); 2) determinar  els  factors  que  han  determinat  els  canvis  detectats  i  la  seva influència  en  el  procés  d’avaluació; 3) copsar  la  percepció  dels  estudiants  de  la  pertinença  dels  diferents  sistemes  i  la  seva  problemàtica  en  el  conjunt  de  la  titulació; 4) determinar  l’impacte  de  l’e-avaluació  i  de  l’e-Training  actual  a  partir  de  l’anàlisi  (Learning  Analytics)  de  tota  la  informació  disponible  dels  cursos  de  Moodle lligats  al  Grau  de  Farmàcia,  i  valorar  la  seva  implementació; i 5) posar  a  disposició  dels  òrgans  de  gestió  acadèmica  (comissió  acadèmica  i  consell  d’estudis)  elements  de  reflexió  i  eines d’anàlisi  per  proposar  millores  (bones  pràctiques)  en  l’avaluació  dels  aprenentatges  i/o  en  el  programa  immediat  de  formació  del  professorat.

El passat 13 de juliol, el director de l’ICE i la Cap de Recerca de l’ICE ens van comunicar oficialment  que el projecte havia estat concedit (codi REDICE18-2307), i que finalitzarà el desembre del 2019.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

El GIBAF participa amb una comunicació oral al X CIDUI 2018

Els passats  4, 5 i 6 de juliol, va tenir lloc al  Palau de Congressos de Girona el X Congrés CIDUI 2018, amb el lema  «Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat». El GIBAF ha participat en gairebé totes les edicions del CIDUI, i enguany ho ha fet amb la comunicació oral: «Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de Socrative», on es descriu i es valoren els resultats d’una l’experiència duta a terme en els darreres tres cursos acadèmics i un total de prop de 500 estudiants. El cas d’estudi es basa en l’aplicació Socrative com a eina diagnòstica dels conceptes assimilats pels estudiants en l’autoestudi fora de classe, per fer palès aquells conceptes a reforçar amb més intensitat a les classes presencials.  La comunicació oral la va dur a terme en Joan Simon, va suscitar força interès i va acaparar gairebé totes les preguntes de la sessió. Aquesta aportació ha servit també per tancar l’informe final de l’actual PID vigent «Estratègies d’aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l’autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative».

Podeu trobar disponible la presentació en aquest enllaç.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Àpats amb Botànica Farmacèutica i el GIBAF: 2013-2018

El 2013 va tenir lloc a la Facultat de Farmàcia la primera edició dels “Àpats amb Botànica Farmacèutica”  i aquesta setmana ha tingut lloc la cinquena edició. Uns cinquanta estudiants de l’assignatura Botànica Farmacèutica han participat els dies 17 i 18 de maig en aquesta activitat, que el GIBAF ha impulsat en el marc de les activitats complementàries formatives que genèricament s’han denominat “Viure la Botànica”. Per grups, els estudiants han portat algun plat “vegetal” i han exposat breument  (sense suport informàtic ni de paper!)  quines característiques botàniques i virtuts medicinals/nutricionals tenen algun dels ingredients del plat.  En un ambient relaxat, els estudiants i el professorat  van gaudir d’un àpat  amb un menú molt original.

Publicat dins de Actuacions, Agraïments | Deixa un comentari

Visites botàniques UB per a estudiants de Farmàcia

Ahir es van fer dues visites botàniques al Jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la UB, amb 50 estudiants de l’assignatura Botànica Farmacèutica guiats per professorat del GIBAF, en el marc de les activitats formatives complementàries de l’assignatura. El treball de cada estudiant va consistir en fer fotos d’un mínim de 5 plantes del jardí, afegint-hi com a informació el nom científic de l’espècie i de la família, la distribució geogràfica i informació recent de sobre aspectes sanitaris.  Per obtenir part de la informació, van utilitzar els codis QR que es van col·locar en el transcurs del  projecte d’innovació docent «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica».

D’altra banda, professorat del GIBAF participa en les visites guiades tant al jardí Ferran Soldevila com als jardins de la Finca Agustí Pedro i Pons, que de forma periòdica organitza la UB.

Més informació a: http://www.ub.edu/laubdivulga/visitesbotaniques/

Publicat dins de Actuacions, NOTÍCIES | Etiquetat com a , , , , , | Deixa un comentari

El GIBAF regracia la col·laboració de 12 vicerectors del Sistema universitari català

Amb motiu del tancament de l’anterior projecte REDICE 16 «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català» i de la publicació dels resultats a l’article «Análisis cuantitativo y cualitativo de la semipresencialidad del sistema universitario de Cataluña» publicat a la «Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2018), 21(1), pp. 113-133», el GIBAF a través del seu coordinador, ha fet difusió dels resultats i ha agraït la col·laboració i bona disposició dels responsables acadèmics de les 12 universitats integrades al Sistema Universitari Català: Dra. Eva Perea Muñoz , Vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU, Dr. Josep Ros, Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Dr. Francesc Roca Guell, Vicerector de Política Acadèmica i Docència, Universitat de Girona, Dr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència de la Universitat de Lleida, Dra. Cristina Vaqué Crusellas, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Dr. Jaume Armengou Orús, Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals de la Universitat Internacional de Catalunya, Dr. Carles Sigalés Conde, Vicerector de Docència i Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya, Dr. Xavier Cañavate Ávila, Vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Dra. Mireia Trenchs Parera, Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Jordi Riera i Romaní, Vicerector de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull, Dra. Arantxa Capdevila , Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili, Dra. Amelia Díaz Álvarez, Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica  de la Universitat de Barcelona. El GIBAF vol fer alhora un agraïment col·lectiu amb aquesta notícia.

 

Publicat dins de Agraïments, NOTÍCIES | Etiquetat com a , , , , , | Deixa un comentari

El GIBAF assisteix a la presentació de la convocatòria REDICE-18

En Joan Simon, en nom del GIBAF, va assistir ahir a la presentació de la nova convocatòria REDICE-18 per invitació de la Dra. Maria Rosa Buxarrais, Cap de la Secció de Recerca. La presentació, amb una assistència massiva, va tenir lloc  a la Sala Juntes del nou edifici de la Facultat de Dret.  Es van presentar els principals objectius de la convocatòria i es van detallar els dotze temes que es prioritzaran, així com les bases de la convocatòria. La durada dels projectes serà per dos anys amb finalització del 2 de desembre de 2019, i la quantia de cada ajut serà com a màxim de 3000 €. La dotació econòmica global del REDICE-18 és de 50.000 €, sensiblement menor (16,7 %) a l’edició anterior (60.000 € al REDICE-2016). El GIBAF ha obtingut e ajuts del programa REDICE  a les convocatòries 2010, 2014 i 2016. El proper mes d’abril, el GIBAF valorarà la possibilitat de presentar un projecte, en el marc del tema prioritari «avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge».

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Satisfacció de l’ICE per la feina del GIBAF

La Cap de la Secció de Recerca de l’ICE, Maria Rosa Buxarrais, ha comunicat recentment al GIBAF que informe final del projecte REDICE16 «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català» ha satisfactori. D’altra banda, també ha manifestat la satisfacció de l’ICE en constatar l’interès del GIBAF en la recerca sobre docència universitària. Tal com anunciàvem fa uns dies, amb aquest tercer projecte REDICE el GIBAF tanca un sexenni de recerca en docència semipresencial. Ara caldrà valorar la nostra participació en la propera convocatòria REDICE 18, que previsiblement sortirà el proper març: estarem a l’aguait.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Nova comunicació del GIBAF enviada al CIDUI 2018

La desena edició del CIDUI tindrà lloc al Palau de Congressos de Girona, els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2018. Aquesta edició porta per títol “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”, ates que una de les conseqüències més importants de la societat del coneixement és la transformació dels espais i temps per a l’aprenentatge. En l’àmbit educatiu, les necessitats dels nous aprenents i el món virtual han obert un ventall de possibilitats dins d’aquesta temàtica.

El GIBAF, com és habitual, ha volgut participar en aquesta nova edició amb una comunicació de encaixa plenament en l’àmbit general d’aquest CIDUI. La comunicació enviada duu per títol «Ús de telèfons intel·ligents (smartphones) i Socrative com a eina d’autoavaluació: una experiència BYOD en Botànica Farmacèutica», i s’avé amb un dels eixos temàtics: espais virtuals d’aprenentatge.

Ara fa catorze anys (!) que amb el III CIDUI –com el proper, també a Girona–  el GIBAF fa fer la seva primera aportació amb la comunicació «Recorregut de simulació professional: una proposta de docència pràctica a l’ensenyament de Farmàcia», tot coincidint amb la creació de l’aleshores nou Grup d’Innovació Docent.

Enllaç X Congrés CIDUI 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF planifica les seves actuacions per al 2018

En un ambient distés, avui el GIBAF ha fet la una sessió de treball matinal per planificar les seves actuacions durant el 2018 i fer les necessàries previsions. S’ha acordat participar al X congrés CIDUI 2018, que tindrà lloc  enguany a Girona els dies 4, 5 i 6 de juliol, i enviar una comunicació sobre l’experiència duta a terme els darrers cursos amb  smartphones com a eina de suport en l’avaluació, i que servirà també per a l’informe final del PID Estratègies d’aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l’autoavaluació a classe amb dispositius mòbils, actualment vigent. Un cop finalitzat aquest PID, es valorarà si és pertinent demanar la seva continuïtat.

Una altra decisió ha estat, després de diverses valoracions, migrar durant el 2018 els continguts del blog del GIBAF del sistema de gestió Joomla a WordPress, per les avantatges que te i la possibilitat d’obrir noves finestres del blog més enllà dels continguts actuals, com ara publicar articles d’opinió o fer-se ressò de notícies rellevants en l’àmbit de la recerca en educació universitària.

S’ha valorat positivament la participació regular del GIBAF en les darreres edicions dels congressos EDUTEC, i s’ha acordat fer-ho també a la propera edició, que tindrà lloc al novembre del 2018 a Lleida, però nos’ha decidit l’àmbit de participació, ja que no es coneixen encara els eixos d’aquesta nova edició.

Finalment, després de les experiències en l’àmbit de la recerca educativa i de la participació en tres projectes REDICE  en l’àmbit de la docència semipresencial, s’ha decidit tancar l’etapa en recerca relacionada amb aquesta docència, i quan surti la convocatòria REDICE 2018 decidirem la nova participació, en principi orientada en el camp de l’avaluació amb qüestionaris i avaluacio.

Això és el que ha donat el matí de treball, que hem aprofitat per fer un reconfortanat esmorzar de forquilla al bar Gelida, que decididament ha contribuït a millorar totes les discussions.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari