Estudiants i GIBAF publiquen un glossari bàsic de Botànica

Avui ha estat publicat al Dipòsit Digital de la UB un glossari il·lustrat realitzat per 35 estudiants de l’assignatura Botànica Farmacèutica del grau de Farmàcia dels grups M2, M3 i T3, amb el títol «Glossari il·lustrat de morfologia botànica bàsica. Racons verds: aportació al coneixement morfològic dels espermatòfits».

La confecció d’aquest glossari s’emmarca en els resultats del projecte d’innovació docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034) del Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF).

El glossari, amb 156 pàgines, s’ha il·lustrat a partir de fotografies fetes pels estudiants sobre detalls morfològics de les espècies del jardí de la Facultat de Farmàcia. En conjunt, s’han descrit i il·lustrat 80 caràcters d’organografia vegetativa i reproductora d’espermatòfits i constitueix un nou recurs docent en obert a utilitzar el els següents cursos.

Aquest treball s’ha dut a terme de forma voluntària, tutoritzada i restringida en tres grups de teoria i ha repercutit fins a 0,5 punts sobre la nota final un cop s’ha superat l’assignatura.

Enllaç al glossari: http://hdl.handle.net/2445/134377

Publicat dins de Estudiants, Projectes, Publicacions | Deixa un comentari

El GIBAF acreditat com a GDIC per al trienni 2019-2021

El passat mes de desembre, el GIBAF va sol·licitar l’acreditació com a Grup d’Innovació Docent Consolidat (GIDC) en el marc del Programa de Millora i Innovació Docent del Vicerectorat de Docència i ordenació Acadèmica. Ens ha estat comunicat que, un cop valorada la sol·licitud, el GIBAF ha renovat l’acreditació com a GDIC, que manté des del 2006 i anteriorment des del 2004 com a GDI. Però no és tot. No només s’ha obtingut l’acreditació pel període  2019-2021, sinó que l’excel·lent puntuació de les activitats acreditades ha situat al GIBAF en el bloc dels 40 GDIC que obtindran finançament anual de forma addicional (1200 €). Sis grups més de la Facultat de Farmàcia s’han acreditat també com a GDIC.

Enllaç a la resolució de l’acreditació

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Trenta-sis  estudiants col·laboren amb el GIBAF

Avui ha tingut lloc una reunió del GIBAF amb els 36 estudiants que, de manera voluntària, participen en el Projecte d’Innovació Docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034). S’ha presentat  detalladament l’activitat, que consistirà en fer un glossari il·lustrat de morfologia botànica prenent com a exemples les plantes del jardí de la Facultat de Farmàcia, que denominem «Racons verds de la Facultat». Els estudiants tenen assignats un caràcters vegetatius i reproductors que hauran de treballar, faran les foto pertinents sobre exemples del jardí i completaran la informació amb la definició dels caràcters i el nom científic de l’espècie.

En finalitzar l’activitat, els resultats es publicaran en el Dipòsit Digital de la UB, i servirà com a recurs docent per al proper curs. Els estudiants rebran, si és el cas, fins a 0,5 punts suplementaris en la nota final un cop hagin superat l’assignatura i, també, un certificat de col·laboració docent.

Publicat dins de Actuacions, Estudiants, Projectes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF sol·licita l’acreditació per al trienni 2019-2021

S’entenen com a grups d’innovació docent (GID) de la Universitat de Barcelona a aquells grups de docents constituïts amb la finalitat de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats.

El GIBAF va ser reconegut com a GID al 2004, just fa 15 anys. Des del 2006 fins a l’actualitat ha estat acreditat en la modalitat de grup d’innovació docent consolidat (GIDC), i ha rebut addicionalment un ajut econòmic anual que atorga el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica als 40 GIDC amb més puntuació. Els criteris utilitzats en el procés d’avaluació són: projectes, activitats de difusió, activitats de formació, creació de materials i recursos i premis i distincions.

Des de la darrera convocatòria (2016) l’acreditació és per tres anys. Per tant el GIBAF ha incorporat les activitats d’innovació docent al Curricul@ docent del grup realitzades en el trienni 2016-2018, que no són pas poques: 4 projectes d’innovació docent (PID), 2 projectes de recerca REDICE, 12 publicacions en revistes, 9 comunicacions a congressos i 14 cursos i seminaris impartits, principalment. El proper més de maig es farà la resolució que permetrà obtenir l’acreditació per al trienni 2019-2021.

Publicat dins de NOTÍCIES, Projectes | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

La Junta de Facultat es fa ressò de l’actual REDICE del GIBAF

Avui ha tingut lloc una sessió ordinària de la Junta de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i en el bloc d’informació la Vicedegana acadèmica, Dra. Maria Àngels Franch, ha fet partícips als membres de la Junta del projecte REDICE atorgat al GIBAF «Evolució del sistema avaluatiu al grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019)». Ha explicat que el projecte  compta a més amb la participació de la Cap d’Estudis de l’ensenyament de Farmàcia, Dra. Montserrat Miñarro, i amb el suport de l’equip deganal de la Facultat. D’altra banda ha precisat que en cap cas l’objectiu és qüestionar cap sistema d’avaluació, sinó tenir clara l’evolució dels sistemes d’avaluació en aquests darrers 10 anys, des de la implantació del grau de Farmàcia fins a l’actualitat. L’objectiu final es posar  a  disposició  dels  òrgans  de  gestió  acadèmica  (comissió  acadèmica  i  consell  d’estudis)  elements  de  reflexió  i  eines d’anàlisi  per  proposar  millores  -bones  pràctiques-  en  l’avaluació  dels  aprenentatges  i/o  en  el  programa  immediat  de  formació  del  professorat. Per aquest motiu, i per tal de facilitar la necessària recollida de dades, ha demanat col·laboració i suport als directors de departaments, coordinadors d’assignatures i representats dels estudiants.

El GIBAF vol agrair a la Vicedegana Dra. Maria Àngels Franch al seva bona disposició -en aquesta i altres iniciatives del GIBAF- i agrair-li la col·laboració.

Publicat dins de NOTÍCIES, Projectes, Reconeixements | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

El GIBAF participa doblement a la X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut

Avui s’ha inaugurat la X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, organitzada per l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i que té lloc durant els dies 30, 31 de gener i 1 de febrer al Campus Bellvitge. Els temes clau d’aquesta trobada són: aprenentatge-Servei; investigació i innovació docent; estratègies de metodologia docent; humanització l’ensenyament; acompanyament a l’aprenentatge.

El GIBAF ha vingut participant en cadascuna de les edicions anteriors i, en la d’enguany, presenta dues comunicacions relacionades amb els projectes REDICE i PID que té en marxa. En la primera, amb el títol  «Avatars del sistema avaluatiu en el grau de Farmàcia (2009-2019)» s’aporta un primer anàlisi comparatiu de les assignatures troncals del Grau de Farmàcia des de la seva implantació fins a l’actualitat (2009-2019), a partir de l’anàlisi d’un total de 35 ítems dels plans docents i es comenten els primers resultats.

La segona comunicació duu titulada «Aprenentatge significatiu: Racons verds a Farmàcia», s’explica l’experiència iniciada aquest curs amb estudiants de 5è curs, i ha consistit en l’«apadrinament» d’espècies emblemàtiques del Jardí de la nostra facultat que han treballat amb la tutorització del professorat per tal de confeccionar una sèrie de fitxes amb el nom científic, característiques botàniques, hàbitat, distribució i propietats medicinals, alimentàries i/o toxicològiques. També s’ha confeccionat una guia botànica del jardí, on es proposa un itinerari circular des de l’entrada de la Facultat. Durant el segon semestre del curs és previst la continuïtat del projecte amb els estudiants de primer per tal d’avançar en el coneixement de les espècies del «Racó Verd» com a recurs docent que permeti millorar la comprensió de l’organografia vegetal.

El coordinador del GIBAF, Joan Simon, participarà també en una Taula de debat  sobre l’acompanyament a l’aprenentatge (PAT).

Publicat dins de Congressos | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF presenta la iniciativa del «Racó Verd» a la Facultat

En el marc dels actes programats amb motiu de la Festivitat de la Patrona de la Facultat, avui dia 10 s’ha dut a terme una sessió on s’han presentat tres iniciatives: «Ehealth vinculat als hàbits alimentaris i l’estil de vida» a càrrec de la Dra. Anna Bach, «El racó verd de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació»  a càrrec del Dr. Joan Simón i «On ho llenço? App per a l’eliminació de residus» a càrrec de la Dra. M. José Rodríguez.

L’aportació del GIBAF, a càrrec d’en Joan Simon, ha consistit en la presentació de l’experiència iniciada aquest curs lligada amb el Projecte d’Innovació Docent recentment concedit (vegeu noticia del 28 de novembre). D’una banda, l’activitat es vincula al Pla de Sostenibilitat de la UB, en particular a la seva línia estratègica de «Conservació i divulgació de recursos naturals». D’altra banda, s’ha presentat un primer itinerari del que anomenem Racó verd de la Facultat, , amb una setantena d’espècies, que servirà de base curs per al disseny d’un nou recurs docent amb els estudiants de Botànica farmacèutica, en particular en la construcció d’un glossari organogràfic.

Enllaç a la presentació

Publicat dins de Actuacions | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Nou Projecte d’Innovació Docent concedit al GIBAF

Avui hem sabut de la resolució positiva del Projecte d’Innovació docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034), sol·licitat pel GIBAF el setembre passat. En aquesta edició, el responsable del projecte és en Cèsar Blanché, que s’estrena com a coordinador del PID.  El projecte pren com a base la vuitantena d’espècies vegetals que es troben en els jardins del campus de Pedralbes de la Facultat, per tal de valoritzar-lo i posar-lo a disposició de la Facultat com a instrument d’innovació docent amb la participació activa dels propis estudiants, seguint una metodologia d’aprenentatge-servei (ApS) i utilitzar-lo com a recurs docent.

Pel que fa a competències específiques dels estudiants, els objectius d’aquest PID son:  millorar la comprensió de l’organografia botànica vegetativa i reproductora de Botànica; elaborar un glossari il·lustrat d’organografia vegetal per part dels estudiats amb imatges de les plantes del jardí; aprendre a redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada; cercar, utilitzar i integrar la informació botànica de referència; dissenyar un  itinerari formatiu en els espais verds de la Facultat en el marc de l’ApS i fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en les assignatures de Botànica del grau i altres de relacionades.

Des del 2006, el GIBAF ha  obtingut un total de 18 PIDs, però aquest darrer te com valor afegit el  suport institucional de la Facultat. El GIBAF espera presentar els primers resultats ben aviat.

Enllaç concessió: http://www.ub.edu/rimda/novembrePID2018

Publicat dins de Projectes | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

El blog del CRAI de la Facultat difon una activitat del GIBAF

De forma original, el blog del CRAI promou la difusió d’una activitat dels estudiants de l’assignatura Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció que s’inscriu en un projecte d’innovació docent que pren com a base les espècies del campus de la Facultat i que s’orienta en l’àmbit de l’aprenentatge-servei (ApS) i l’ambientalització de les assignatures de Botànica. Aquesta activitat ha consistit en la redacció d’una vintena de fitxes d’espècies presents al jardí i, de manera especial, la redacció d’unes monografies sobre espècies que considerem com a singulars. Aquesta singularitat ve determinada per aspectes botànics, com en el cas del Ginkgo biloba i Dracaena drago, per ser plantes emblemàtiques, com ara l’exemplar d’olivera (Olea europaea) plantada amb motiu del 150è aniversari de la Facultat, o del grup de margallons (Chamaerops humilis) trasplantat amb motiu del centenari de la mort de Pius Font i Quer, o bé per ser espècies pròpies de la mediterrània, com ara en el cas del baladre (Nerium oleander), el garrofer (Ceratonia siliqua) i el llorer (Laurus nobilis) o per tenir una presència destacada en el campus, con ara el ficus de cautxú (Ficus elastica). A més de confeccionar una vintena de fitxes de diverses espècies, els estudiants de l’assignatura han redactat les monografies d’ espècies singulars publicades al Dipòsit Digital de la UB i següents: Ceratonia siliqua (Elisa Alòs Alcalde), Chamaerops humilis (Anaïs Calvo Martínez), Dracaena drago (Iman El Ballaoui Akjeje), Ficus elastica (Jordi Martínez Cebrian), Ginkgo biloba (Marta Roig Soronella), Laurus nobilis (Alex Santamaria Aranda), Nerium oleander (Arnau Torrent Rodríguez) i Olea europaea (Francesc Xavier Valero Via). El GIBAF agraeix al CRAI de la Facultat la difusió de la publicació en el seu blog.

Accés al Dipòsit Digital: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/126137

Notícia del CRAI: https://blocfarminfo.ub.edu/2018/11/19/especies-singulars-del-jardi-de-la-facultat-de-farmacia-i-ciencies-de-lalimentacio/

Publicat dins de Agraïments, Estudiants, NOTÍCIES, Publicacions | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

El coordinador del GIBAF, nou responsable de Formació de professorat de la Facultat

La Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica ha nomenat, a proposta del degà de la Facultat, al Dr. Joan Simon com a  representant de Formació de professorat per a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Aprofitant aquesta nova responsabilitat, i per tal de crear sinèrgia, l’equip deganal ha considerat oportú que la delegació que actualment ell mateix té en l’organigrama de la facultat, tingui com a nova denominació  Delegat del Degà per a Tecnologies i Innovació Docent.

El Dr. Joan Simon és un expert en les tecnologies aplicades a l’aprenentatge i és coordinador, des del 2005, del grup d’innovació docent consolidat de Botànica aplicada a les ciències farmacèutiques (GIBAF), que va ser distingit l’any 2009 amb el premi Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la Qualitat Docent Universitària en la modalitat col·lectiva i, va tornar a rebre el mateix premi l’any 2014, aquest cop en la modalitat individual. Ha obtingut per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el Màster Internacional en e-learning, el Màster oficial en Educació i TIC i el Postgrau en Xarxes Socials i Coneixement compartit, fet que l’ha portat a col·laborar en els darrers anys amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, i també en d’altres universitats, en cursos de formació del professorat de dins i fora del nostre país.

Publicat dins de Reconeixements | Deixa un comentari