Concedit un nou PID al GIBAF per al 2022

Després d’una prova pilot el curs 2020-2021, el GIBAF va decidir presentar la petició d’un nou PID amb el nom «Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia». Recentment, des del vicerectorat de Docència ens han comunicat que ha estat concedit (2021PID-UB/017)  conforme a la resolució de la Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent, el projecte d’innovació docent. És el setzè PID del GIBAF.

Es tracta de promoure activitats que permetin: 1) Introduir en l’assignatura Botànica Farmacèutica aspectes de caràcter professionalitzant. 2) Donar suport i reforçar els coneixements de morfologia i nomenclatura botànica. 3) Integrar els dos primers objectius de manera que els dos blocs de recursos (botànics i professionals) es puguin treballar de forma conjunta en una mateixa planta medicinal. 4) Aportar als estudiants elements de reflexió en el context de les plantes medicinals entorn del dilema  medicament-complement alimentós i el seu exercici professional. 5) Posar a l’abast dels estudiants durant el mateix semestre els resultats conjunts i  la seva anàlisi per part del professorat. 6) Incentivar i millorar l’aprenentatge de l’assignatura en utilitzar com a exemples en les classes de teoria alguns dels resultats dels estudiants.

Com a novetat, en aquest projecte comptem en l’equip amb la col·laboració de la Dra. Lyda Halbaut del GIDTF.

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

La jornada de treball sobre docència en Botànica a la Xarxa Vives posa en valor la cooperació entre universitats

La jornada ha servit per a presentar els resultats del Projecte REDICE 20-2560 en què han participat 13 universitats de la Xarxa Vives i s’ha centrat en l’impacte de la COVID-19 en la docència, tant en l’àmbit teòric com pràctic, i en la necessària cooperació interuniversitària en l’ensenyament de la botànica.

Continua llegint

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

El GIBAF organitza una Jornada de treball sobre docència i Botànica el 23-N 

El pròxim 23 de novembre al matí, tindrà lloc a l’Aula Ramon y Cajal de l’edifici històric de la UB una Jornada de treball sobre docència i Botànica en temps de crisi. L’organització, a càrrec del GIBAF, té el suport l’IDP-ICE de la UB i de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). A la jornada i hi participarà professorat de Botànica de les universitats de la XVU i comptarà amb l’assistència de la vicerectora de Política Docent de la UB, del vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la UB i representació de la XVU. La participació podrà ser presencial o en línia. 

En la jornada, es presentaran els resultats del projecte REDICE del GIBAF “COVID19 com a motor de canvi en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats”. D’altra banda, en tres de taules rodones es consideraran aspectes sobre els reptes, problemes i  solucions de la docència teòrica i pràctica en  Botànica, amb la voluntat d’afavorir la màxima participació. 

A través de diversos col·legues hem fet difusió a totes les universitats intentant arribar a tot el professorat implicat en Botànica. Està previst fer una acreditació de participació a través de l’IDP-ICE. 

Trobareu tota la informació actualitzada en aquesta pàgina especial del nostre blog sobre la jornada 

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

El GIBAF aporta la seva visió en bones pràctiques d’avaluació

La feina duta a terme pel GIBAF en diferents àmbits ha estat coneguda per diversos col·legues, i ha fet que sovint hagi estat demanada la seva col·laboració. Aquest ha estat el cas del projecte  REDICE20-2380 titulat “Anàlisi de les pràctiques d’avaluació en entorns de docència mixta orientada al desenvolupament de les competències transversals” impulsat per Elena Cano, del Departament de Didàctica i Organització Educativa.

En aquest cas, s’ha fet una excel·lent infografia interactiva amb les 12 característiques que poden tenir les bones pràctiques d’avaluació suportades per tecnologia, agrupades en 4 trets principals. Es tracta una infografia molt acurada i documentada. A l’enllaç indicat, es pot observar que per cada característica hi ha un signe + que porta a una experiència que hem trobat que val la pena difondre.  En el nostre cas, el GIBAF ha participat en l’exemple de bona pràctica número 10 sobre: És fàcil d’usar i fa més viable la pràctica d’avaluació.

Volen agrair a Elena Cano la possibilitat de visualitzar les iniciatives del GIBAF emmarcant-les en un context transversal com són les competències transversals.

Enllaç al Dipòsit Digital UB 

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

Un GIBAF molt actiu a l’inici del nou curs 2021-22

A l’entrada del curs 2021-2022, el GIBAF ha continuat plantejant-se nous reptes. En primer lloc, amb la seva participació (novembre 2021) al XXIV Congrés Internacional EDUTEC 2021, a la  Universitat de Buenos Aires, amb la comunicació “COVID19 como motor de cambio en la docencia universitaria en Botánica: experiència en la Red Vives de Universidades”  i l’enviament del treball in extenso amb el títol  “COVID19 y nuevos retos en la docencia de Botánica: la respuesta en la Red Vives de Universidades“. D’altra banda, en Joan Simon participarà en el mateix congrés amb la coordinació de la sessió  «El acompañamiento pedagógico virtual vs el presencial»

D’altra banda, el GIBAF ha presentat al setembre la petició del nou PID de caràcter transversal “Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia”, pendent de resolució, amb la col·laboració de Lyda Halbaut, coordinadora del Grup d’Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF).

A més, el GIBAF ha impulsat amb èxit un assaig en docència semipresencial per l’assignatura de Botànica Farmacèutica, que començarà el febrer del 2022, adreçat a estudiants repetidors, amb el vistiplau de la cap d’estudis de Farmàcia, i que compta a hores d’ara amb 80 estudiants inscrits.

Finalment, el GIBAF té encara prevista la programació una jornada de treball per al novembre de docència i Botànica, on s’aportaran els resultats del projecte vigent  REDICE  “COVID19 com a motor de canvi en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats” amb la participació del professorat que ha col·laborat aportant experiències i d’autoritats acadèmiques de la UB. Un munt de reptes per al GIBAF en l’inici del nou curs 2021-22.

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

Una App per a fer APM+ i resultats publicats

Durant el curs 2020-2021 en l’assignatura de Botànica Farmacèutica s’ha dut a terme l’activitat que hem anomenat APM+ (acrònim d’Alguna Planta Medicinal +) i que s’ha realitzat en dos grups-classe a través a través d’una APP pel mòbil, dissenyada per Joan Simon. L’activitat, de caràcter voluntari, ha permès treballar la nomenclatura (nom científic, família i nom popular) i també les característiques morfològiques bàsiques de la planta i la droga amb les seves respectives imatges sempre de llicència lliure. També ha calgut fer una breu consulta a una base de dades de flora mundial (Plant of the World Online), a la Wikipedia en anglès i a la base de dades de medicaments (CIMA) per saber on cal catalogar la planta estudiada.

La metodologia utilitzada ha estat treballar, de manera individual, en un màxim de 3 plantes cadascú, sobre un document Excel compartit amb tothom per evitar repeticions. Un cop validat pel professorat cadascun dels registres, s’han traslladat a l’aplicació GLIDE per tal de crear l’App que, finalment, s’ha compartit a través d’un codi QR a tots els interessats de la classe i públic en general.

L’App està organitzada en un menú inferior amb 4 icones. En la presentació s’esmenta l’objectiu docent de l’experiència i com s’ha organitzat i executat, juntament amb un breu apunt de l’objecte d’estudi -els complements alimentaris medicamentosos- i la diferència d’aquests amb un medicament clàssic. La segona icona presenta la planta medicinal a través d’una fotografia, la seva distribució geogràfica i una breu descripció morfològica de l’espècie. La tercera icona de la droga mostra una imatge de la part utilitzada com a medicinal i un enllaç per disposar de més informació a través de la Wikipedia en anglès. I, per últim, a la quarta icona, cada estudiant ha triat un producte comercial relacionat amb la planta i ha fet la consulta a la base de dades CIMA per esbrinar si aquesta planta té registrats Medicaments, Medicaments Tradicionals a base de Plantes (MTP) o, si no està en el catàleg, cal considerar-lo que en el nostre país només apareix com a complement alimentari.

 El conjunt de l’experiència ha estat molt ben rebuda pels estudiants que hi han participat amb una bona satisfacció del resultat final malgrat dedicar-hi un temps molt limitat i els resultats, un cop validats,  s’han publicat a la col·lecció OMADO del Dipòsit Digital de la UB.

Enllaç: http://hdl.handle.net/2445/178860

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

Acceptada una comuniació oral del GIBAF a EDUTEC 2021 de Buenos Aires

Amb el propòsit de generar un espai de reflexió, intercanvi i capacitació sobre les possibilitats que ofereixen les tecnologies en l’educació enfront dels desafiaments del segle XXI, i sota el lema “Convergència entre educació i tecnologia: cap a un nou paradigma”, la Facultat d’Enginyeria de la Universitat de Buenos Aires  serà la seu de l’XXIV Congrés EDUTEC, els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2021.

El GIBAF va començar a participar en els congressos d’EDUTEC el 2010, en l’edició que va tenir lloc a Bilbao, amb  la comunicació “Canal YouTube officinalis.com: estrategias para el uso de recursos de vídeo 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario”. Des d’aleshores, el GIBAF ha vingut participant activament el les successives edicions. En la d’enguany, que tindrà lloc a Buenos Aires en format virtual, el GIBAF ha presentat el resum de la comunicació “COVID19 como motor de cambio en la docencia universitaria en Botánica: experiencia en la Red Vives de Universidades”, que ha està ja acceptat. Aquest novembre, explicarem com s’ha desenvolupat la comunicació oral.

Enllaç al resum

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

Vídeo del GIBAF sobre el jardí de la Facultat publicat a UBTV

Com vam anunciar (vegeu notícia) el GIBAF va promoure la gravació d’un vídeo sobre el jardí de la Facultat, que finalment ha dut com a títol “Biodiversitat a l’abast: El jardí del campus”. El vídeo té una durada de 4:34 minuts, ha estat gravat pels tècnics del servei d’audiovisuals de la UB i han participat estudiants del grau de Farmàcia, els membres del GIBAF i la secretària acadèmica de la Facultat. El vídeo és un resum de tots els materials elaborats pel GIBAF en els darrers dos anys sobre el jardí, com a nou espai i recurs docent. Recentment ha estat publicat a UBTV i d’aquí a poc temps podrem comptar amb una versió curta per fer difusió a les xarxes socials. Aquest vídeo és el colofó del projecte “Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut”.

Enllaç al vídeo

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

El GIBAF participa en el congrés CIDUI 2021

Amb el lema “Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”, s’ha dut a terme els dies 29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol l’onzena edició del congrés CIDUI, que aquest cop ha tingut lloc de forma virtual. Per part del GIBAF, en Cèsar Blanché va presentar el primer dia de congrés la presentació oral  “El jardí de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, un nou espai d’aprenentatge”.

En aquesta aportació s’ha explicat la conversió d’un jardí de lleure i zona d’aparcament a la Facultat en un nou recurs docent per a les assignatures que estudien l’ús de la biodiversitat vegetal en Ciències de la Salut. L’experiència s’ha dut a terme amb la participació dels estudiants del grau de Farmàcia en un pla d’aprenentatge-servei i s’inscriu el marc de l’ambientalització curricular del grau, del programa Racons Verds de la UB i de l’ús de la tecnologia (etiquetes QR i ús del web) com a suport a l’aprenentatge universitari.

Atès el poc temps disponible (7 minuts), la part central de la comunicació corresponia a un vídeo de 4 minuts titulat “Biodiversitat a l’abast: El jardí del campus” i que era inclòs com a primícia. Lamentablement, problemes tècnics van dificultar el correcte seguiment de l’emissió, i en Cèsar Blanché va haver de posar molt ofici per finalitzar la presentació. En tot cas, la publicació del treball a la revista CIDUI inclourà tots els resultats.

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari

El GIBAF participa a la VI Jornada de Recerca en Docència Universitària

Avui ha començat la VI Jornada de Recerca en Docència Universitària, organitzada per l’IDP-ICE de la UB en modalitat virtual i  que finalitzarà el 23 de juny. Els objectius d’aquestes jornades són facilitar l’intercanvi entre els investigadors i les investigadores de la UB que duen a terme projectes de recerca sobre docència universitària, i aprofundir sobre la relació entre la innovació, la recerca i la qualitat de la docència universitària.

La Jornada s’ha estructurat en diversos àmbits i en el corresponent a “Projectes centrats en la situació COVID-19” en Joan Simon, per part del GIBAF, ha presentat amb bona acollida la comunicació “COVID19 com a motor de canvi en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats”, en el marc de l’actual projecte REDICE en marxa.

Publicat dins de NOTÍCIES | Feu un comentari