Articles i llibres publicats

2017

 • Simon J, Benedí C, Blanché C & M. Bosch (2017). Blended Learning  en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado. In Silva, J. (Ed.). Educacion y Tecnologia: una mirada desde la investigación y la innovación: 469-473. ISBN: 978-956-393-378-9. Centro de Innovación e Investigación en Educación y Tecnología de la Universidad de Santiago de Chile [disponible a: file:///C:/Users/cbenedi/Downloads/Libro_Resumenes_Edutec.pdf]

2016

 • Blanché C, Simon J, Benedí C, Bosch M, Rovira A (2016). El aula Moodle: aprender y enseñar en la UB L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans. En  Calvo J & Pagès T. (coords). El aula Moodle: aprender y enseñar en la UB: 100. Educación Universitaria. Editorial Octaedro ICE-UB. Barcelona. 
 • Simon J, Benedí C, Blanché C & M. Bosch (2016). Propuestas metodológicas para la implementación de una estrategia de e-training. In Roig-Vila R (ed.). Educación y Tecnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa: 257-258. Ed. Octaedro. Barcelona [disponible a: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61788/1/2016_Educacion-y-tecnologia.pdf]
 • Simon J,  Benedí, C,  Blanché C & M Bosch (2016). La semipresencialidad en educación superior: casos de estudio en los grados de la  Universidad de Barcelona. Revista Electrónica de Tecnología Educativa (Edutec-e) 58: 6-32. EDUTEC.  ISSN 1135-9250. DOI: http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.58 [disponible a http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/697]

2015

 • Benedí, C, Simon, J, Blanché, C & M Bosch (2015). Integració d’avaluació acreditativa continuada amb activitats d’aprenentatge tutoritzades. Dipòsit digital, Universitat de Barcelona, col·lecció INNOVADOC (Documents d’innovació Docent) [disponible a http://hdl.handle.net/2445/68584]. També en Parcerisa, A. (ed.), Casos en xarxa per a la formació del professorat [disponible en PDF 
 • Simon J, Benedí C Blanché C &  M Bosch (2015). E-training: un caso de estudio en competencias específicas. Memoria del  XVII Congreso EDUTEC, Riobamba, Equador. 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 10 pàgs. DOC: PDF amb ISBN:978-84-608-627-8. 
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M & Rovira A (2015). Aprenentatge servei a Botànica Farmacèutica. Dipòsit digital, Universitat de Barcelona, col·lecció INNOVADOC (Documents d’innovació Docent) [disponible a http://hdl.handle.net/2445/67653] 
 • Simon J (coord.), Benedí C,  Blanché C, Bosch M,  Flores Q, López A,  Marcos  Ó, Masalles RM,  Piñol JI, Rovira AM & Varela V (2015). Jardí Ferran Soldevila, Universitat de Barcelona [disponible a http://www.ub.edu/ossma/jardins/] 
 • Bosch M, Barceló MC & Rovira AM (2015). Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques de Botànica farmacèutica. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a: http://hdl.handle.net/2445/66966]
 • Blanché C,  Simon J,  Benedí C, Bosch M, Rovira AM (2015). Cas pràctic de Botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i professionalitzadors a primer curs. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a: http://hdl.handle.net/2445/66965]
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M & Rovira AM (2015) GIBAF: cinc anys d’experiències d’aprenentatge-servei». Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a http://hdl.handle.net/2445/66603]
 • Simon, J, Blanché, C & Bosch M., coords. (2015). eTextBook «Jardins per a la salut». Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a: http://hdl.handle.net/2445/66806]

2014

 • Blanché C, Simon J, Benedí C, Boshc M & Rovira AM (2014). L’eina “Taller” a Moodle: una experiencia d’autoavaluació i coavaluació en grups grans. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a: http://hdl.handle.net/2445/66490]
 • Simon J, Blanché C & Rovira AM (2014) eTextBook Famílies botàniques de plantes medicinals). Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a http://hdl.handle.net/2445/58124]
 • Benedí, C , coord. (2014). eTextBook Excerpta Botanica. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona [disponible a: http://hdl.handle.net/2445/54863]
 • Simon J,  Benedí C & C Blanché (2014). La semipresencialitat com a model flexible de l’organització de la formació universitària. Revista del Congrès Internacional de Cocència Universitària i Innovació 2: 1-8 [disponible a: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/690/663]
 • Simon J, Benedí C, Blanché C &  Bosch M  (2014). Creación de recursos docentes abiertos. En Grupo TRANS.EDU & Parcerisa A (coord.), Experiencias de evaluación continuada en la Universidad:  61-68. Editorial Octaedro ICE-UB. Barcelona
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M & Rovira A (2014).  Aprendizaje experiencial en Botánica: la motivación como estrategia para el aprendizaje significativo. Ars Pharm. 2014; 55(suppl 2): 35
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M & Rovira A (2014). Competencias transversales, evaluación continua y creación de recursos docentes abiertos. Ars Pharm. 2014; 55(suppl 2): 34

2013

 • Barceló MC, Gómez Garreta A, Ribera MA, Aguilar E & Blanché C (2013). Nivelación de conocimientos en el tránsito bachillerato-universidad: análisis de los contenidos en microscopía en el Grado de Farmacia. Revista Fundación Médica 2013, 16 supl 1: S33
 • Benedí, C coord. (2013). Llegums secs: botánica i salut. 1a Trobada sobre plantes d’ús alimentari, 22 de maig de 2013. Dipòsit digital Universitat de Barcelona [disponible a http://hdl.handle.net/2445/43985]
 • Benedí C, Simon J, Blanché C, Bosch M & Rovira AM (2013). Una nova estratègia per al treball de competències transversals en el grau de Nutrició Humana i Dietètica: Primera Trobada sobre Plantes d’Ús Alimentari. Dipòsit digital, Universitat de Barcelona, col·lecció INNOVADOC [disponible a  http://hdl.handle.net/2445/45626]
 • Benedí C, Rovira A, Blanché C, Bosch M & Simon J (2013).  Más allá de la evaluación continuada: creación de recursos docentes en acceso abierto por los estudiantes. Revista Fundación Médica , 16 supl 1: S16-S17
 • March M, Aguilar R, Amat C, Cabañas MJ, Caelles N , Canela M, Carbonell C, Casas J , Escubedo E, Garcia I, Gascón MP, Giner P, Jodar R, Lladonosa L, Mangues I, Mas A, Masip M, Miró A, Oller H, Pla L, Simon J, Soy D, Tribó G, Via MA & Zulaica E (2013). Elaboración de rúbricasde evaluación de competencias transversales: una integración del EEES en pràcticas tuteladas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Revista Fundación Médica, 16 supl 1: S30-S31.
 • Simon J, Arenas M,  Argudo S, Blasco J & Gabara R (2013). La semipresencialidad. Revista Fundación Médica, 16 supl 1: S55-S56.
 • Simon J, Barbosa L, Benedí C, Blanché C, Bosch M & Rovira A (2013). M-learning y aprendizaje ubicuo: propuestas para un nuevo aradigma en enseñanzas de ciencias de la salud.  Revista Fundación Médica 2013, 16 (supl 1): S14. Doc: dels 5 articles de Rev. Fundació medica, hi ha el pdf de tota la revista
 • Simon J, Benedí C & Blanché C (2013). Estado actual de la semipresencialidad con relación a las TIC en veinte universidades europeas. Memoria del  XVI Congreso EDUTEC, San José, Costa Rica. 2013. Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, 12 pàgs. DOC: pdf amb ISBN doble
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M &Rovira A (2013). Experiència de l’ús de qüestionaris d’aprenentatge autònom autoavaluatius en l’avaluació formativa. Dipòsit digital, Universitat de Barcelona, col·lecció INNOVADOC [disponible a http://hdl.handle.net/2445/47905]
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M &Rovira A (2013). Desenvolupament de les competències transversals de Farmàcia a través de l’autoproducció de recursos multimèdia: el canal de YouTube Officinalis.com. Dipòsit digital, Universitat de Barcelona, col·lecció INNOVADOC [disponible a http://hdl.handle.net/2445/48508]

2012

 • Amat C, Escubedo E, March MA, Simon S,  Zulaica E (2012) Las competencias transversales en el grado de Farmacia. Llibre d’actes del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI 2012. DOC: amb ISBN http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/51/41 
 • Barceló MC, Benedí C, Blanché C, Bosch M, Carrió ME, Garcia S, Gómez A, Hidalgo O, López J, Martín J, Mas de Xaxars G, Massó S, Molero J, Ribera MA, Roldán M, Rovira AM, Rull J, Simon J, Suárez M, Vallès J & Vitales D (2012). Botànica Farmacèutica. Pràctiques. 3a ed. Textos docents 279. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. DOC: pdf parcial a http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/07577.pdf 
 • Benedí, C coord. (2012).Plantes d’ús alimentari. Coneguem les espècies. Dipòsit digital Universitat de Barcelona [disponible a http://hdl.handle.net/2445/33104]
 • Rodríguez-Lagunas MJ, Martín-Venegas R, Girona V, Benedí C, Esteva J, Fisa R, Ferrer R, Prat J (2012). Calidad en los laboratorios docentes: Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/2445/46053 
 • Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M, Rovira A (2012). L’autoavaluació com a eina d’aprenentatge autònom de l’estudiant. Llibre d’actes del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI 2012. DOC: amb ISBN http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/240/230

2011

 • Ferrer R, Rodríguez-Lagunas MJ, Ferrer L, Martín Venegas R, Fisa R, Girona V, Benedí C, Prat J, Jounou C & Melsió C (2011). Evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad de la Unidad de Laboratorios Docentes de la Univesitat de Barcelona. Revista Fundación Médica 14 supl 1: S35-S36.
 • Simon J, Benedí, C, Blanché C, Bosch M, Rovira A (2011). Reflexiones entorno a la “infantilización” del alumno universitario: el canal YouTube Officinalis.com. Revista Fundación Médica  14 supl 1: 38-39. [disponible a http://hdl.handle.net/2445/55254]

2010

 • Prat J, Rodríguez-Lagunas MJ, Martín R, Benedí C, Girona V & Ferrer R (2010). Elaboración de un video sobre calidad, seguridad y medio ambiente en la Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Ars Pharmaceutica 51 supl 2: 248-254.
 • Rovira A, Benedí C, Blanché C, Bosch M, Castellano & Simon J (2011). Una experiencia más allá de la evaluación continuada: paseo virtual por el jardín medieval de plantas medicinales del monasterio de Pedralbes. Ars Pharmaceutica 51 supl 2: 348-353.
 • Simon J, Benedí C, Blanché, Rovira A & Bosch M (2010). Wikilibros: ¿el avatar de los textos docentes?. En Pagès T, Cornet A & Pardo J. Buenas prácticas docentes en la Universidad. Modelos y experiències en la Universidad de Barcelona: 227-240. Octaedro-ICE.

2009 

 •  Benedí, C.; Blanché, C.; Bosch. M.; Rovira, L.A.M.; Simon, J. (2009). El equipo docente como estrategia adaptativa al EEES. Educación Médica 12 supl. 1: 524-52

2007 

2006

2005

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *