El GIBAF completa un sexenni de recerca en docència semipresencial

El GIBAF ha lliurat, com és preceptiu, la memòria final del darrer projecte REDICE, amb el que ha tancat un cicle de sis anys (2011-2017) de recerca docent en l’àmbit de la modalitat semipresencial.  Fa uns si anys vam establir tres fases que abastaven diferents àrees i nivells de concreció sobre de la semipresencialitat universitària. Aquestes fases van ser presentades en com a projectes successius  en les convocatòries de recerca de l’ICE de la nostra universitat (REDICE):  «La semipresencialidad i la tutoria com a recurs a l’absentisme universitari» (2011-2012; REDICE 10-0235), «La semipresencialitat en el grau:  situació actual i  disseny de bones pràctiques docents» (2014-2015; REDICE 14-3038), i «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català» (2016-2017; REDICE 16-1580).

La primera fase (2011-2012), va consistir en estudi sobre la docència semipresencial a la Xarxa Vives d’Universitats. En la segona fase (2014-2015) es va estudiar la situació i les iniciatives dutes a terme a la UB.  En la tercera i darrera fase  (2016-2017) s’ha dut a terme l’anàlisi de  l’estat actual de la docència semipresencial en el grau en  les universitats del Sistema Universitari Català.  En total, els resultats s’han concretar en 3 projectes REDICE concedits amb finançament,  16 comunicacions a congressos i 8 publicacions entre llibres,  capítols de llibre o articles.

Totes aquestes fases  han estat sempre presentades als successius vicerectorats de l’àrea docent, en concret pels dirigits per de la Dra. M.Teresa  Anguera, el  Dr. Manel Viader i la Dra. Amelia  Díaz, que amb el seu suport institucional explícit ens ha facilitat les tasques organitzatives.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Participació del GIBAF al XX Congrés EDUTEC de Santiago de Xile

Recentment ha tingut lloc a la Universidad de Santiago de Chile la vintena edició del congrés internacional EDUTEC, amb una notable participació que va fregar els cinc-cents inscrits i que es va estructurar en 6 sessions paral·leles: formació virtual, tecnologies/metodologies emergents, innovació/aplicació de les TIC en educació, competència digital, recerca científica en tecnologia educativa i polítiques educatives i de recerca.  Tal com vam anunciar (vegeu noticia) el GIBAF va enviar la comunicació «Blended Learning  en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado», on a més d’analitzar les dades més rellevants,  es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats. La presentació oral, amb bona acollida,  la va fer en nom del GIBAF en Joan Simon, que a més va moderar la sessió corresponent i va participar en l’assemblea anual de l’associació EDUTEC.  Es va anunciar que les properes edicions serien a Lleida (2018) i a Perú (2019), on esperem poder continuar participant com fins ara.

Enllaç a la presentació 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Alba Pau, nova becària de col·laboració del GIBAF

La convocatòria 2017-2018 de la  “Beca de col·laboració en departaments del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports”, te com a objectiu facilitar que els alumnes de l’últim curs d’estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris, iniciant-se així, en les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. D’ acord amb la distribució de 114 beques feta pel Consell Social de la UB, el GIBAF constava com a grup d’innovació docent consolidat amb beca assignada en primera distribució en aquesta convocatòria 2017-2018. En aquest marc, es va presentar el projecte de beca “Anàlisi i actualització de recursos docents mitjançant Learning Analytics”, el qual va sol·licitar Alba Pau i que finalment ha obtingut la beca per resolució de l’ Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Alba Pau és estudiant de 5è  curs de l’ensenyament de Farmàcia,  s’ha incorporat avui a les tasques de suport del GIBAF i finalitzarà el període de beca el proper juny del 2018.  El GIBAF li dona la benvinguda des del seu blog i li desitja molt d’èxit.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Cinc anys del blog del GIBAF

Ara fa cinc anys, el GIBAF va impulsar amb il·lusió el seu nou blog en substitució de l’antiga web. L’objectiu va ser obrir un nou espai que visualitzés l’activitat del GIBAF en tots els seus vessants, permetés  fer-ne un seguiment i fos la carta de presentació del grup. També ha esdevingut útil per tenir un registre de totes les nostres activitats: novetats, publicacions, comunicacions a congressos, projectes, premis i distincions i recursos docents, així com la presentació, composició del grup i dels seus objectius actualitzats. Més enllà de la projecció exterior, també per a nosaltres ha tingut utilitats no previstes, com ara servir de base per demanar l’acreditació  com  Grup d’Innovació consolidat, o per demanar els quinquennis de docència.

Vam iniciar el blog el 12 juliol del 2012, i fins ara hem publicat 128 notícies, amb una periodicitat notícia quinzenal  i  que han rebut un total de….97.670 visites! , amb un a mitjana de 763 visites per notícia, la qual cosa demostra el gran seguiment que des de fa cinc anys te el GIBAF, cosa que volen  agrair cordialment a tots els seguidors.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF envia una comuniació al XX Congres EDUTEC de Santiago de Xile

L’objectiu principal del XX Congrés Internacional EDUTEC 2017 és construir un espai d’anàlisi, discussió, col·laboració, reflexió i valoració de propostes que fomentin espais de formació intervinguts per les tecnologies, amb base en la recerca i innovació. Entre les diverses temàtiques, cal destacar la de  formació virtual i, en particular el B-learning. Per aquest motiu, el GIBAF ha enviat la comunicació «Blended Learning  en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado», on a més d’analitzar les dades més rellevants,  es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats.

Després de les edicions de Bilbao, San José (Costa Rica), Còrdova, Riobamba (Equador) i Alacant, aquesta és la sisena edició en la que participa el GIBAF.

Enllaç congres: http://www.edutec2017.cl/

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Acceptada una comunicació del GIBAF a la revista RIED

En el marc del proyectel REDICE 2016 «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català»,  per invitació de l’amic Antonio Bartolomé el GIBAF va enviar l’article «Análisis cuantitativo y cualitativo de la semipresencialidad del sistema universitario de Cataluña» a la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)  editada per l’Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), on es publicarà un número monogràfic sobre docència semipresencial. Recentment ens han comunicat que la publicació ha estat acceptada.

En aquesta article s’analitza la implementació actual de la semipresencialidad a les dotze universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya a fi d’identificar els elements clau que determinen l’adopció estratègica d’aquesta modalitat. Es descriu l’estat actual de l’aprenentatge combinat en el sistema universitari català i s’analitza en comparació a les dades de fa sis anys. S’evidencia, d’una banda, com almenys en el nivell de grau, l’augment no ha estat l’esperat en relació a les expectatives prèvies. D’altra banda, es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, amb acreditació de les autoritats acadèmiques, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Estratègies d’aprenentatge BYOD: nou projecte concedit al GIBAF

Hem sabut recentment que la Subcomissió de Millora i Innovació Docent de la CACG, el Vicerectorat de Docència i el PMID ens han concedit el Projecte d’Innovació Docent (PID) amb el títol: «Estratègies d’aprenentatge BYOD (Bring Your Own Devicel’autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative. L’objectiu del projecte és donar continuïtat a les experiències dutes en els dos darrers cursos utilitzant metodologia e-training amb autoavaluació, però ara es vol introduir millores tecnològiques en el marc del moviment BYOD (acrònim de Bring Your Own Device, o, traduït al català, «Porta el teu Propi Dispositiu»), que està penetrant amb força dins l’educació superior. BYOD es refereix a la pràctica de portar els seus propis portàtils, tauletes, smartphones i altres dispositius mòbils a classe per a ser utilitzats en activitats d’ensenyament-aprenentatge. El darrer curs el coordinador del GIBAF, Joan Simon, va dur a terme una prova pilot amb força èxit, que ara ens ha portat a demanar aquest nou projecte, que aquest curs es farà en dos grups de primer curs de l’assignatura Botànica farmacèutica. Els resultats preliminars de la prova pilot van ser presentats pel GIBAF a la 9a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut.

Enllaç al projecte i enllaç a la resolució: http://mid.ub.edu/webpmid/novembrePID2016

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

EL GIBAF participa a la Jornada sobre Col·leccions Científiques de la UB

El passat dimecres 17 de maig va tenir lloc a l’Edifici Històric de la UB una sessió organitzada pel vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni on es va debatre el futur de les col·leccions científiques de la Universitat de Barcelona. En nom de GIBAF hi va intervenir Cèsar Blanché en relació al Jardí Ferran Soldevila proposant una gestió integrada com a col·lecció científica de plantes vives que, al mateix temps és un recurs de recerca i de docència i s’hi van destacar les actuacions del GIBAF derivades del projecte d’aprenentatge-servei “Jardins per a la Salut”. 

La setmana passada mateix, diversos grups d’estudiants de Botànica farmacèutica han participat a les visites guiades per professors del GIBAF al jardí, on s’han estudiat les espècies medicinals a través dels dispositius mòbils connectats als materials enllaçats pel codis QR que havien desenvolupat llurs companys de fa dos cursos (fotografia superior).

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Reunió del GIBAF amb el president de la Red Campus Sustentable de Chile

El professor Óscar Mercado Muñoz és president de la Red Campus Sustentable de Chile (asociación de universidades chilenas por la sustentabilidad) i Director de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Actualment fa una estada a la Universidad Autónoma de Madrid per estudiar les experiències de les universitats espanyoles millor situades en l’àrea educació de Green Metrics respecte de la incorporació de la sostenibilitat en el currículum. Avui i demà es troba a Barcelona per conèixer les experiències de sostenibilització curricular a la UB i, des de l’OSSMA, li han programat diverses reunions. Óscar Marcos ha organitzat una reunió avui d’Óscar Mercado amb el GIBAF, on li hem explicat les iniciatives en sostenibilitat curricular dutes  a terme a l’assignatura de Botànica Farmacèutica, en especial la relacionada amb el PID de «Jardins per a la Salut».

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Incorpororació al GIBAF de la Laia Solé com a becària

Laia Solé Ingla, estudiant de segon curs de Farmàcia, s’ha incorporat, com a becària de col·laboració, a les tasques del GIBAF des d’aquesta setmana. Aquesta beca s’inscriu en el projecte REDICE 2016 «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català», que finalitza el desembre del 2017. Tal i com es preveia en el projecte, la seva tasca serà de suport tècnic al projecte i col·laborar en la presentació pública dels resultats, prevista inicialment al setembre. D’altra banda, també collaborarà en l’actualització del blog del GIBAF, així com en l’explotació de dades d’algunes activitats del GIBAF relacionades amb l’avaluació continuada a partir de qüestionaris autoavaulatius de l’assignatura Botànica Farmacèutica. El GIBAF li dona la benvinguda des del seu blog i li desitja molt d’èxit.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari