Dues noves publicacions del GIBAF

La revista de la Fundación Educación Médica ha publicat els resums de les comunicacions presentades a la X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, organitzada per l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i que va tenir lloc durant els dies 30, 31 de gener i 1 de febrer al Campus Bellvitge. Els resums corresponen a les comunicacions «Avatars del sistema avaluatiu en el grau de Farmàcia (2009-2019)» i «Aprenentatge significatiu: Racons verds a Farmàcia».

Enllaç a les Publicacions disponibles

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Comunicació del GIBAF acceptada al XXII Congrés Internacional EDUTEC 2019 a Lima, Perú

El XXII Congrés Internacional EDUTEC 2019  tindrà lloc a la Pontificia Universidad Católica del Perú del 23 al 25 d’ooctubre de 2019, amb el lema «Tecnología y innovación para la diversidad y calidad de los aprendizajes».  El Congrés està dirigit a investigadors, docents de totes les modalitats i nivells del sistema educatiu, estudiants de pregrau i postgrau, gestors, tècnics, responsables, directius i altres professionals interessats en la Tecnologia Educativa. El GIBAF ha participat ininterrompudament a les darreres edicions i, en aquest cas, ha enviat la comunicació  «Evolución de los sistemas evaluativos y su relación con la tecnología educativa en un grado universitario del EEES», on s’inclouen bona part dels resultats obtinguts de l’actual projecte REDICE «Evolució del sistema avaluatiu al grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019)». Recentment, hem rebut la carta oficial d’acceptació per a presentar de forma oral la comunicació.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

La memòria 2018 del Pla de Sostenibilitat de la UB recull les iniciatives del GIBAF

Transcorreguts sis anys (2013-2018) des de l’aprovació del Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona El Pla de Sostenibilitat acaba amb un estat de desenvolupament parcial, que podríem situar al 50%. Malgrat que no s’havia fixat un calendari de desenvolupament de les accions, el setembre de 2018 es dona inici al procés de disseny d’un nou pla d’actuació que integri els tres vessants de la sostenibilitat (ambiental, econòmic i social), prenent com a referència l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els seus objectius de desenvolupament sostenible.

La positiva  col·laboració de l’OSSMA en el projectes del GIBAF ja l’hem posada de relleu més d’un cop. En les darreres memòries de seguiment del Pla de sostenibilitat, s’ha vingut recollint els fruits d’aquesta cooperació, i en aquesta darrera memòria s’inclouen les actuacions dutes a terme en relació al PID actual i que s’emmarquen en la línia estratègica “Conservació i valors naturals” del Pla.

Enllaç a la Memòria 2018 del Pla de Sostenibilitat UB

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Participació del GIBAF a la V jornada de Recerca en Docència Universitària

Els dies 25 i 26 de juny s’ha dut a terme al Campus de Mundet la V Jornada de Recerca en Docència Universitària promoguda per la Secció de Recerca de l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB. Els objectius han estat:  facilitar l’intercanvi entre els investigadors i les investigadores de la UB que duen a terme projectes de recerca sobre docència universitària,  proposar aproximacions metodològiques a la recerca en docència universitària, aprofundir sobre la relació entre la innovació, la recerca i la qualitat de la docència universitària i fer una valoració de la convocatòria REDICE i de cares a futures convocatòries.

S’han dut a terme discussions en paral·lel i en petits grups sobre els projectes REDICE-18.  En el grup Grup 2B (avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge) el coordinador del GIBAF, Joan Simon, ha aportat dades referides a l’estat del projecte REDICE vigent: Evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019).

En podeu veure l’extracte del que s’ha compartit en aquesta presentació

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Col·laboració del deganat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i el GIBAF

En la programació de la 2a anualitat (octubre 2019–octubre 2020) del projecte «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034) està previst culminar els treballs de preparació dels textos i fitxes vinculats de les espècies del Jardí de la Facultat, per tal que siguin accessibles als estudiants, professors i visitants, a través de l’enllaç a una web específica mitjançant un codi QR instal·lat a l’etiqueta de cada espècie.

Seguint el model emprat al Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de plaça Universitat, es proposa seguir el mateix sistema d’etiqueta, dissenyat per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UB, responsable de la direcció de la jardineria de la universitat i també del recinte de la facultat, al campus de Pedralbes.

Les característiques tècniques (material del suport i placa, sistema de gravació, resistència a meteorologia i reg, mida de lletra, inclinació de 45° del capçal per a captació del codi QR amb dispositiu mòbil, etc.) han estat validades després de fa més de dos anys d’instal·lació al Jardí Ferran Soldevila i, d’acord amb la Unitat, es proposa la instal·lació de plaques idèntiques al Jardí de la facultat.

Després de presentar el pressupost a l’equip deganal, aquest ha decidit finançar 25 plaques per un import de 1.519 €. El GIBAF també ha cofinançat aquet projecte amb l’edició de 250 exemplars de l’itinerari botànic del Jardí, que permet de forma guiada  una visita autònoma.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Estudiants i GIBAF publiquen un glossari bàsic de Botànica

Avui ha estat publicat al Dipòsit Digital de la UB un glossari il·lustrat realitzat per 35 estudiants de l’assignatura Botànica Farmacèutica del grau de Farmàcia dels grups M2, M3 i T3, amb el títol «Glossari il·lustrat de morfologia botànica bàsica. Racons verds: aportació al coneixement morfològic dels espermatòfits».

La confecció d’aquest glossari s’emmarca en els resultats del projecte d’innovació docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034) del Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF).

El glossari, amb 156 pàgines, s’ha il·lustrat a partir de fotografies fetes pels estudiants sobre detalls morfològics de les espècies del jardí de la Facultat de Farmàcia. En conjunt, s’han descrit i il·lustrat 80 caràcters d’organografia vegetativa i reproductora d’espermatòfits i constitueix un nou recurs docent en obert a utilitzar el els següents cursos.

Aquest treball s’ha dut a terme de forma voluntària, tutoritzada i restringida en tres grups de teoria i ha repercutit fins a 0,5 punts sobre la nota final un cop s’ha superat l’assignatura.

Enllaç al glossari: http://hdl.handle.net/2445/134377

Publicat dins de Estudiants, Projectes, Publicacions | Deixa un comentari

El GIBAF acreditat com a GDIC per al trienni 2019-2021

El passat mes de desembre, el GIBAF va sol·licitar l’acreditació com a Grup d’Innovació Docent Consolidat (GIDC) en el marc del Programa de Millora i Innovació Docent del Vicerectorat de Docència i ordenació Acadèmica. Ens ha estat comunicat que, un cop valorada la sol·licitud, el GIBAF ha renovat l’acreditació com a GDIC, que manté des del 2006 i anteriorment des del 2004 com a GDI. Però no és tot. No només s’ha obtingut l’acreditació pel període  2019-2021, sinó que l’excel·lent puntuació de les activitats acreditades ha situat al GIBAF en el bloc dels 40 GDIC que obtindran finançament anual de forma addicional (1200 €). Sis grups més de la Facultat de Farmàcia s’han acreditat també com a GDIC.

Enllaç a la resolució de l’acreditació

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Trenta-sis  estudiants col·laboren amb el GIBAF

Avui ha tingut lloc una reunió del GIBAF amb els 36 estudiants que, de manera voluntària, participen en el Projecte d’Innovació Docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034). S’ha presentat  detalladament l’activitat, que consistirà en fer un glossari il·lustrat de morfologia botànica prenent com a exemples les plantes del jardí de la Facultat de Farmàcia, que denominem «Racons verds de la Facultat». Els estudiants tenen assignats un caràcters vegetatius i reproductors que hauran de treballar, faran les foto pertinents sobre exemples del jardí i completaran la informació amb la definició dels caràcters i el nom científic de l’espècie.

En finalitzar l’activitat, els resultats es publicaran en el Dipòsit Digital de la UB, i servirà com a recurs docent per al proper curs. Els estudiants rebran, si és el cas, fins a 0,5 punts suplementaris en la nota final un cop hagin superat l’assignatura i, també, un certificat de col·laboració docent.

Publicat dins de Actuacions, Estudiants, Projectes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF sol·licita l’acreditació per al trienni 2019-2021

S’entenen com a grups d’innovació docent (GID) de la Universitat de Barcelona a aquells grups de docents constituïts amb la finalitat de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats.

El GIBAF va ser reconegut com a GID al 2004, just fa 15 anys. Des del 2006 fins a l’actualitat ha estat acreditat en la modalitat de grup d’innovació docent consolidat (GIDC), i ha rebut addicionalment un ajut econòmic anual que atorga el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica als 40 GIDC amb més puntuació. Els criteris utilitzats en el procés d’avaluació són: projectes, activitats de difusió, activitats de formació, creació de materials i recursos i premis i distincions.

Des de la darrera convocatòria (2016) l’acreditació és per tres anys. Per tant el GIBAF ha incorporat les activitats d’innovació docent al Curricul@ docent del grup realitzades en el trienni 2016-2018, que no són pas poques: 4 projectes d’innovació docent (PID), 2 projectes de recerca REDICE, 12 publicacions en revistes, 9 comunicacions a congressos i 14 cursos i seminaris impartits, principalment. El proper més de maig es farà la resolució que permetrà obtenir l’acreditació per al trienni 2019-2021.

Publicat dins de NOTÍCIES, Projectes | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

La Junta de Facultat es fa ressò de l’actual REDICE del GIBAF

Avui ha tingut lloc una sessió ordinària de la Junta de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i en el bloc d’informació la Vicedegana acadèmica, Dra. Maria Àngels Franch, ha fet partícips als membres de la Junta del projecte REDICE atorgat al GIBAF «Evolució del sistema avaluatiu al grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019)». Ha explicat que el projecte  compta a més amb la participació de la Cap d’Estudis de l’ensenyament de Farmàcia, Dra. Montserrat Miñarro, i amb el suport de l’equip deganal de la Facultat. D’altra banda ha precisat que en cap cas l’objectiu és qüestionar cap sistema d’avaluació, sinó tenir clara l’evolució dels sistemes d’avaluació en aquests darrers 10 anys, des de la implantació del grau de Farmàcia fins a l’actualitat. L’objectiu final es posar  a  disposició  dels  òrgans  de  gestió  acadèmica  (comissió  acadèmica  i  consell  d’estudis)  elements  de  reflexió  i  eines d’anàlisi  per  proposar  millores  -bones  pràctiques-  en  l’avaluació  dels  aprenentatges  i/o  en  el  programa  immediat  de  formació  del  professorat. Per aquest motiu, i per tal de facilitar la necessària recollida de dades, ha demanat col·laboració i suport als directors de departaments, coordinadors d’assignatures i representats dels estudiants.

El GIBAF vol agrair a la Vicedegana Dra. Maria Àngels Franch al seva bona disposició -en aquesta i altres iniciatives del GIBAF- i agrair-li la col·laboració.

Publicat dins de NOTÍCIES, Projectes, Reconeixements | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari