Comunicació del GIBAF acceptada al XI Congrés CIDUI

Amb el títol «Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital», s’ha programat la propera edició del  Congrés CIDUI 2020, que tindrà lloc a La Farga Centre d’Activitats de l’Hospitalet de Llobregat els propers 1, 2 i 3 de juliol de 2020, tot i que és possible que s’ajorni per l’actual pandèmia. El GIBAF ve participant en totes les edicions, i per a aquesta ha presentat la comunicació «El Jardí de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, un nou espai d’aprenentatge», que avui ens han comunicat que ha estat acceptada com a comunicació oral.

En aquesta aportació, s’explica la conversió d’un jardí de lleure i zona d’aparcament a la Facultat de Farmàcia UB en un recurs docent per a les assignatures que estudien l’ús de la biodiversitat vegetal en Ciències de la Salut. Ha comptat  amb la participació dels estudiants en un pla d’aprenentatge-servei i s’inscriu el marc de l’ambientalització curricular, del programa Racons Verds-UB i de l’ús de la tecnologia com a suport a l’aprenentatge universitari de la Botànica.

Publicat dins de Congressos | Deixa un comentari

El GIBAF impulsa el nou cicle formatiu «+ que plantes·2020»

Durant el trienni 2014-2016, el GIBAF va participar en el programa de formació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) amb un cicle de conferències anomenat “+ QUE PLANTES” adreçat a col·legiats, però obert també a estudiants de Farmàcia, que tenia lloc a la seu del COFB. Aquesta curs, el GIBAF ha impulsat de nou aquest cicle, però ara adreçat a estudiants de Botànica farmacèutica i que te lloc a la mateixa Facultat.

El cicle consta de 5 xerrades que, de forma transversal, amplien els continguts de teoria amb altres com ara història, simbologia, usos, alimentació, toxicologia, farmacologia, etc. Les conferències s’han programat de forma quinzenal els mesos d’abril i maig.

S’han inscrit a aquest cicle un total  66 estudiants dels grups M1, M3 i T1 de Botància farmacèutica, i les xerrades programades són: l’ amanita, una trilogia:  comestible, mortal i màgica (5 de març); el cascall i l’opi: regal celestial o diabòlic? (19 de març); el cànnabis: la planta més polivalent (2 d’abril); la poma, la fruita prohibida?: diversitat i alimentació (16 d’abril) i la màgia de la mandràgora: botànica, simbologia i usos (30 d’abril). Els estudiants participants rebran un diploma acreditatiu d’aprofitament.

Publicat dins de Estudiants, NOTÍCIES | Deixa un comentari

El GIBAF repassa la memòria del 2019 i fa les previsions per al 2020

Aquest proppassat dimecres el GIBAF s’ha reunit  en un esmorzar de treball a Can Vilaró per celebrar els 15 anys (2004-2019) com a Grup d’Innovació Docent, i per repassar la memòria del 2019 i fer-ne una valoració. La memòria 2019 ha recollit la producció en forma de publicacions i comunicacions, el balanç econòmic, l’assistència a congressos, l’evolució i actualització del blog, la relació institucional del grup, la marxa dels dos projectes vius (REDICE i PID), s’ha aprovat l’informe final del REDICE i s’ha fet una primera aproximació d’anàlisi a la prova pilot d’examen de pràctiques de Botànica Farmacèutica duta a terme.  D’altra banda, s’han fet les previsions per al 2020 en l’aspecte econòmic, valorat la participació en els congressos EDUTEC 2020 i CIDUI 2020 i s’ha fet una previsió de feines per a la finalització del PID actual.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Un llibre del GIBAF publicat al Dipòsit Digital de la UB

Des de l’IDP-ICE  (Institut de Desenvolupament Professional-ICE) s’està  treballant en el  projecte de Biblioteca Digital amb la finalitat que tot el fons editorial de l’ICE, sigui propi o sigui coeditat, estigui disponible en accés obert a través del Dipòsit Digital de la UB, per tal de contribuí a la seva difusió. Avui ens han comunicat que el llibre del GIBAF «La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad: la visión de las universidades de la Xarxa Vives», publicat el 2013 per l’editorial Octaedro ICE-UB, ja s’ha incorporat a la Biblioteca Digital IDP-ICE, en la col·lecció  Llibres Universitat”

Enllaç al llibre DD-UB

 

 

Publicat dins de NOTÍCIES, Publicacions | Deixa un comentari

Esther Güell, nova col·laboradora del GIBAF

Membre de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, actualment dona suport administratiu al seu deganat. És la responsable tècnica de la web de la Facultat i fa cert temps que, en la fase de reestructuració de la web, ens va demanar un llistat de les espècies del jardí i va redactar l’entrada corresponent a l’apartat de la web d’espais de la Facultat.  En el marc del Projecte d’Innovació Docent del GIBAF  «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034), s’ha encarregat del disseny específic per a la web, que inclou els apartats d’història del jardí, fitxes d’espècies, catàleg florístic i itinerari guiat. Això permetrà que, en breu, un cop instal·lada la retolació de 25 espècies que ha finançat el deganat, la informació dels codis QR associats a aquestes espècies pugui estar disponible. El GIBAF vol reconèixer la col·laboració de l’Esther Güell i agrair-li la feina feta.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Dues noves publicacions del GIBAF

La revista de la Fundación Educación Médica ha publicat els resums de les comunicacions presentades a la X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, organitzada per l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i que va tenir lloc durant els dies 30, 31 de gener i 1 de febrer al Campus Bellvitge. Els resums corresponen a les comunicacions «Avatars del sistema avaluatiu en el grau de Farmàcia (2009-2019)» i «Aprenentatge significatiu: Racons verds a Farmàcia».

Enllaç a les Publicacions disponibles

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Comunicació del GIBAF acceptada al XXII Congrés Internacional EDUTEC 2019 a Lima, Perú

El XXII Congrés Internacional EDUTEC 2019  tindrà lloc a la Pontificia Universidad Católica del Perú del 23 al 25 d’ooctubre de 2019, amb el lema «Tecnología y innovación para la diversidad y calidad de los aprendizajes».  El Congrés està dirigit a investigadors, docents de totes les modalitats i nivells del sistema educatiu, estudiants de pregrau i postgrau, gestors, tècnics, responsables, directius i altres professionals interessats en la Tecnologia Educativa. El GIBAF ha participat ininterrompudament a les darreres edicions i, en aquest cas, ha enviat la comunicació  «Evolución de los sistemas evaluativos y su relación con la tecnología educativa en un grado universitario del EEES», on s’inclouen bona part dels resultats obtinguts de l’actual projecte REDICE «Evolució del sistema avaluatiu al grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019)». Recentment, hem rebut la carta oficial d’acceptació per a presentar de forma oral la comunicació.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

La memòria 2018 del Pla de Sostenibilitat de la UB recull les iniciatives del GIBAF

Transcorreguts sis anys (2013-2018) des de l’aprovació del Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona El Pla de Sostenibilitat acaba amb un estat de desenvolupament parcial, que podríem situar al 50%. Malgrat que no s’havia fixat un calendari de desenvolupament de les accions, el setembre de 2018 es dona inici al procés de disseny d’un nou pla d’actuació que integri els tres vessants de la sostenibilitat (ambiental, econòmic i social), prenent com a referència l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els seus objectius de desenvolupament sostenible.

La positiva  col·laboració de l’OSSMA en el projectes del GIBAF ja l’hem posada de relleu més d’un cop. En les darreres memòries de seguiment del Pla de sostenibilitat, s’ha vingut recollint els fruits d’aquesta cooperació, i en aquesta darrera memòria s’inclouen les actuacions dutes a terme en relació al PID actual i que s’emmarquen en la línia estratègica “Conservació i valors naturals” del Pla.

Enllaç a la Memòria 2018 del Pla de Sostenibilitat UB

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Participació del GIBAF a la V jornada de Recerca en Docència Universitària

Els dies 25 i 26 de juny s’ha dut a terme al Campus de Mundet la V Jornada de Recerca en Docència Universitària promoguda per la Secció de Recerca de l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB. Els objectius han estat:  facilitar l’intercanvi entre els investigadors i les investigadores de la UB que duen a terme projectes de recerca sobre docència universitària,  proposar aproximacions metodològiques a la recerca en docència universitària, aprofundir sobre la relació entre la innovació, la recerca i la qualitat de la docència universitària i fer una valoració de la convocatòria REDICE i de cares a futures convocatòries.

S’han dut a terme discussions en paral·lel i en petits grups sobre els projectes REDICE-18.  En el grup Grup 2B (avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge) el coordinador del GIBAF, Joan Simon, ha aportat dades referides a l’estat del projecte REDICE vigent: Evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de l’EEES (2009-2019).

En podeu veure l’extracte del que s’ha compartit en aquesta presentació

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Col·laboració del deganat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i el GIBAF

En la programació de la 2a anualitat (octubre 2019–octubre 2020) del projecte «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» (codi 2018PID-UB/034) està previst culminar els treballs de preparació dels textos i fitxes vinculats de les espècies del Jardí de la Facultat, per tal que siguin accessibles als estudiants, professors i visitants, a través de l’enllaç a una web específica mitjançant un codi QR instal·lat a l’etiqueta de cada espècie.

Seguint el model emprat al Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de plaça Universitat, es proposa seguir el mateix sistema d’etiqueta, dissenyat per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UB, responsable de la direcció de la jardineria de la universitat i també del recinte de la facultat, al campus de Pedralbes.

Les característiques tècniques (material del suport i placa, sistema de gravació, resistència a meteorologia i reg, mida de lletra, inclinació de 45° del capçal per a captació del codi QR amb dispositiu mòbil, etc.) han estat validades després de fa més de dos anys d’instal·lació al Jardí Ferran Soldevila i, d’acord amb la Unitat, es proposa la instal·lació de plaques idèntiques al Jardí de la facultat.

Després de presentar el pressupost a l’equip deganal, aquest ha decidit finançar 25 plaques per un import de 1.519 €. El GIBAF també ha cofinançat aquet projecte amb l’edició de 250 exemplars de l’itinerari botànic del Jardí, que permet de forma guiada  una visita autònoma.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari