El GIBAF planifica les seves actuacions per al 2018

En un ambient distés, avui el GIBAF ha fet la una sessió de treball matinal per planificar les seves actuacions durant el 2018 i fer les necessàries previsions. S’ha acordat participar al X congrés CIDUI 2018, que tindrà lloc  enguany a Girona els dies 4, 5 i 6 de juliol, i enviar una comunicació sobre l’experiència duta a terme els darrers cursos amb  smartphones com a eina de suport en l’avaluació, i que servirà també per a l’informe final del PID Estratègies d’aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l’autoavaluació a classe amb dispositius mòbils, actualment vigent. Un cop finalitzat aquest PID, es valorarà si és pertinent demanar la seva continuïtat.

Una altra decisió ha estat, després de diverses valoracions, migrar durant el 2018 els continguts del blog del GIBAF del sistema de gestió Joomla a WordPress, per les avantatges que te i la possibilitat d’obrir noves finestres del blog més enllà dels continguts actuals, com ara publicar articles d’opinió o fer-se ressò de notícies rellevants en l’àmbit de la recerca en educació universitària.

S’ha valorat positivament la participació regular del GIBAF en les darreres edicions dels congressos EDUTEC, i s’ha acordat fer-ho també a la propera edició, que tindrà lloc al novembre del 2018 a Lleida, però nos’ha decidit l’àmbit de participació, ja que no es coneixen encara els eixos d’aquesta nova edició.

Finalment, després de les experiències en l’àmbit de la recerca educativa i de la participació en tres projectes REDICE  en l’àmbit de la docència semipresencial, s’ha decidit tancar l’etapa en recerca relacionada amb aquesta docència, i quan surti la convocatòria REDICE 2018 decidirem la nova participació, en principi orientada en el camp de l’avaluació amb qüestionaris i avaluacio.

Això és el que ha donat el matí de treball, que hem aprofitat per fer un reconfortanat esmorzar de forquilla al bar Gelida, que decididament ha contribuït a millorar totes les discussions.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF estrena el 2018 amb una nova publicació

Recentment s’ha publicat el llibre «Educación y Tecnología: una mirada desde la investigación e innovación», amb més d’una centena d’articles agrupats en les línies temàtiques de: formació virtual; tecnologies/metodologies emergents; innovació/ aplicació de les TIC en educació; competència digital; recerca científica en tecnologia educativa; polítiques educatives i de recerca. En el primer eix temàtic s’inclou la comunicació del GIBAF «Blended Learning en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado». En aquesta comunicació, s’analitzen les dades més rellevants en l’actualitat de la docència semipresencial  i es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, i el seu nou replantejament cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats.

Enllaç al llibre de resums.

Enllaç a l’article.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF completa un sexenni de recerca en docència semipresencial

El GIBAF ha lliurat, com és preceptiu, la memòria final del darrer projecte REDICE, amb el que ha tancat un cicle de sis anys (2011-2017) de recerca docent en l’àmbit de la modalitat semipresencial.  Fa uns si anys vam establir tres fases que abastaven diferents àrees i nivells de concreció sobre de la semipresencialitat universitària. Aquestes fases van ser presentades en com a projectes successius  en les convocatòries de recerca de l’ICE de la nostra universitat (REDICE):  «La semipresencialidad i la tutoria com a recurs a l’absentisme universitari» (2011-2012; REDICE 10-0235), «La semipresencialitat en el grau:  situació actual i  disseny de bones pràctiques docents» (2014-2015; REDICE 14-3038), i «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català» (2016-2017; REDICE 16-1580).

La primera fase (2011-2012), va consistir en estudi sobre la docència semipresencial a la Xarxa Vives d’Universitats. En la segona fase (2014-2015) es va estudiar la situació i les iniciatives dutes a terme a la UB.  En la tercera i darrera fase  (2016-2017) s’ha dut a terme l’anàlisi de  l’estat actual de la docència semipresencial en el grau en  les universitats del Sistema Universitari Català.  En total, els resultats s’han concretar en 3 projectes REDICE concedits amb finançament,  16 comunicacions a congressos i 8 publicacions entre llibres,  capítols de llibre o articles.

Totes aquestes fases  han estat sempre presentades als successius vicerectorats de l’àrea docent, en concret pels dirigits per de la Dra. M.Teresa  Anguera, el  Dr. Manel Viader i la Dra. Amelia  Díaz, que amb el seu suport institucional explícit ens ha facilitat les tasques organitzatives.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Participació del GIBAF al XX Congrés EDUTEC de Santiago de Xile

Recentment ha tingut lloc a la Universidad de Santiago de Chile la vintena edició del congrés internacional EDUTEC, amb una notable participació que va fregar els cinc-cents inscrits i que es va estructurar en 6 sessions paral·leles: formació virtual, tecnologies/metodologies emergents, innovació/aplicació de les TIC en educació, competència digital, recerca científica en tecnologia educativa i polítiques educatives i de recerca.  Tal com vam anunciar (vegeu noticia) el GIBAF va enviar la comunicació «Blended Learning  en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado», on a més d’analitzar les dades més rellevants,  es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats. La presentació oral, amb bona acollida,  la va fer en nom del GIBAF en Joan Simon, que a més va moderar la sessió corresponent i va participar en l’assemblea anual de l’associació EDUTEC.  Es va anunciar que les properes edicions serien a Lleida (2018) i a Perú (2019), on esperem poder continuar participant com fins ara.

Enllaç a la presentació 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Alba Pau, nova becària de col·laboració del GIBAF

La convocatòria 2017-2018 de la  “Beca de col·laboració en departaments del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports”, te com a objectiu facilitar que els alumnes de l’últim curs d’estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris, iniciant-se així, en les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. D’ acord amb la distribució de 114 beques feta pel Consell Social de la UB, el GIBAF constava com a grup d’innovació docent consolidat amb beca assignada en primera distribució en aquesta convocatòria 2017-2018. En aquest marc, es va presentar el projecte de beca “Anàlisi i actualització de recursos docents mitjançant Learning Analytics”, el qual va sol·licitar Alba Pau i que finalment ha obtingut la beca per resolució de l’ Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Alba Pau és estudiant de 5è  curs de l’ensenyament de Farmàcia,  s’ha incorporat avui a les tasques de suport del GIBAF i finalitzarà el període de beca el proper juny del 2018.  El GIBAF li dona la benvinguda des del seu blog i li desitja molt d’èxit.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Cinc anys del blog del GIBAF

Ara fa cinc anys, el GIBAF va impulsar amb il·lusió el seu nou blog en substitució de l’antiga web. L’objectiu va ser obrir un nou espai que visualitzés l’activitat del GIBAF en tots els seus vessants, permetés  fer-ne un seguiment i fos la carta de presentació del grup. També ha esdevingut útil per tenir un registre de totes les nostres activitats: novetats, publicacions, comunicacions a congressos, projectes, premis i distincions i recursos docents, així com la presentació, composició del grup i dels seus objectius actualitzats. Més enllà de la projecció exterior, també per a nosaltres ha tingut utilitats no previstes, com ara servir de base per demanar l’acreditació  com  Grup d’Innovació consolidat, o per demanar els quinquennis de docència.

Vam iniciar el blog el 12 juliol del 2012, i fins ara hem publicat 128 notícies, amb una periodicitat notícia quinzenal  i  que han rebut un total de….97.670 visites! , amb un a mitjana de 763 visites per notícia, la qual cosa demostra el gran seguiment que des de fa cinc anys te el GIBAF, cosa que volen  agrair cordialment a tots els seguidors.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El GIBAF envia una comuniació al XX Congres EDUTEC de Santiago de Xile

L’objectiu principal del XX Congrés Internacional EDUTEC 2017 és construir un espai d’anàlisi, discussió, col·laboració, reflexió i valoració de propostes que fomentin espais de formació intervinguts per les tecnologies, amb base en la recerca i innovació. Entre les diverses temàtiques, cal destacar la de  formació virtual i, en particular el B-learning. Per aquest motiu, el GIBAF ha enviat la comunicació «Blended Learning  en el sistema universitario de Cataluña: De la semipresencialidad hacia el aprendizaje combinado», on a més d’analitzar les dades més rellevants,  es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats.

Després de les edicions de Bilbao, San José (Costa Rica), Còrdova, Riobamba (Equador) i Alacant, aquesta és la sisena edició en la que participa el GIBAF.

Enllaç congres: http://www.edutec2017.cl/

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Acceptada una comunicació del GIBAF a la revista RIED

En el marc del proyectel REDICE 2016 «La docència semipresencial en el grau dins el Sistema Universitari Català»,  per invitació de l’amic Antonio Bartolomé el GIBAF va enviar l’article «Análisis cuantitativo y cualitativo de la semipresencialidad del sistema universitario de Cataluña» a la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)  editada per l’Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), on es publicarà un número monogràfic sobre docència semipresencial. Recentment ens han comunicat que la publicació ha estat acceptada.

En aquesta article s’analitza la implementació actual de la semipresencialidad a les dotze universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya a fi d’identificar els elements clau que determinen l’adopció estratègica d’aquesta modalitat. Es descriu l’estat actual de l’aprenentatge combinat en el sistema universitari català i s’analitza en comparació a les dades de fa sis anys. S’evidencia, d’una banda, com almenys en el nivell de grau, l’augment no ha estat l’esperat en relació a les expectatives prèvies. D’altra banda, es fa palès el canvi conceptual de la docència semipresencial reglada, amb acreditació de les autoritats acadèmiques, cap a nous enfocaments més flexibles d’aprenentatges híbrids o combinats.

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Estratègies d’aprenentatge BYOD: nou projecte concedit al GIBAF

Hem sabut recentment que la Subcomissió de Millora i Innovació Docent de la CACG, el Vicerectorat de Docència i el PMID ens han concedit el Projecte d’Innovació Docent (PID) amb el títol: «Estratègies d’aprenentatge BYOD (Bring Your Own Devicel’autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative. L’objectiu del projecte és donar continuïtat a les experiències dutes en els dos darrers cursos utilitzant metodologia e-training amb autoavaluació, però ara es vol introduir millores tecnològiques en el marc del moviment BYOD (acrònim de Bring Your Own Device, o, traduït al català, «Porta el teu Propi Dispositiu»), que està penetrant amb força dins l’educació superior. BYOD es refereix a la pràctica de portar els seus propis portàtils, tauletes, smartphones i altres dispositius mòbils a classe per a ser utilitzats en activitats d’ensenyament-aprenentatge. El darrer curs el coordinador del GIBAF, Joan Simon, va dur a terme una prova pilot amb força èxit, que ara ens ha portat a demanar aquest nou projecte, que aquest curs es farà en dos grups de primer curs de l’assignatura Botànica farmacèutica. Els resultats preliminars de la prova pilot van ser presentats pel GIBAF a la 9a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut.

Enllaç al projecte i enllaç a la resolució: http://mid.ub.edu/webpmid/novembrePID2016

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari

EL GIBAF participa a la Jornada sobre Col·leccions Científiques de la UB

El passat dimecres 17 de maig va tenir lloc a l’Edifici Històric de la UB una sessió organitzada pel vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni on es va debatre el futur de les col·leccions científiques de la Universitat de Barcelona. En nom de GIBAF hi va intervenir Cèsar Blanché en relació al Jardí Ferran Soldevila proposant una gestió integrada com a col·lecció científica de plantes vives que, al mateix temps és un recurs de recerca i de docència i s’hi van destacar les actuacions del GIBAF derivades del projecte d’aprenentatge-servei “Jardins per a la Salut”. 

La setmana passada mateix, diversos grups d’estudiants de Botànica farmacèutica han participat a les visites guiades per professors del GIBAF al jardí, on s’han estudiat les espècies medicinals a través dels dispositius mòbils connectats als materials enllaçats pel codis QR que havien desenvolupat llurs companys de fa dos cursos (fotografia superior).

Publicat dins de NOTÍCIES | Etiquetat com a | Deixa un comentari