Nova experiència en l’autoproducció guiada de recursos docents col·laboratius entre els estudiants: «Plantes ornamentals tòxiques»

 

El seu contingut se centra en unes monografies didàctiques sobre quinze plantes ornamentals tòxiques, per a les quals es detalla la nomenclatura, l’origen i la distribució geogràfica, la descripció botànica, la toxicitat i la bibliografia utilitzada. Les imatges utilitzades són de llicència lliure o be són originals dels autors. Aquestes monografies han estat utlitzades en l’avaluació de l’assignatura, d’acord amb el pla docent i amb l’autorització dels autors s’ha inclòs en el repositori del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. D’aquesta manera, el conjunt té el valor afegit de poder ser utilitzar com un recurs en obert per a altres estudiants o persones interessades.

La tasca de supervisió i coordinació ha estat a càrrec de dos professors de l’assignatura (Joan Simon i Carles Benedí) membres del GIBAF, i ha consistit en fer una primera retroacció per a  cada treball i posteriorment valorar-lo d’acord amb la guia d’avaluació coneguda prèviament pels estudiants. El resultat és la publicació que ara presentem.

Experiències similars, coordinades per Carles Benedí, s’han fet amb els estudiants de l’assignatura «Plantes d’Ús Alimentari», a l’ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments el curs 2011-2012 amb la publicació de «Coneguem les espècies» [disponible al Dipòsiti Digital UB: http://hdl.handle.net/2445/33104] i de Nutrició Humana i Dietètica el curs 2012-2013 amb la publicació de «Llegums secs: botànica i salut» [disponible al Dipòsiti Digital UB: http://hdl.handle.net/2445/43985].

Des d'aquí, volem agrair la feina feta als estudiants autors: Bernardo Bañolas Adalid, Begoña Bosch Canals, Alexandre Campoy Altés, Marina Capdevila Galve, Xenia Cruz Camps, Víctor Fernández Roman, Cristina Forés Guitart, Ismat Lukata Shatali, Sara Mir González, Lorena Olivares Ferrer, Pau Riera Lázaro, Laura Rodríguez Navarro, Alfons Soler Ferran, Maria da Glória Silva Tramunt i Gemma Traveria Solà. Gràcies a tots.

 

Joomla templates by a4joomla