Col·laboració entre GIBAF i el Museu Virtual de la UB

Publicado el Lunes, 18 Julio 2016 21:34

El Museu Virtual de la UB (MVUB) ha inclòs recentment entre les seves col·leccions la «Col·lecció Plantes Vives Jardí Ferran Soldevila»,  fruit del projecte d’innovació docent «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica Farmacèutica», atorgat pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística de la Universitat de Barcelona, amb caràcter de prova pilot i realitzat entre els mesos de gener i juliol de 2015. El projecte ha estat coordinat GIBAF, en col·laboració amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient i la Unitat de Manteniment de la UB. Fa  aproximadament un any, el GIBAF fa presentar a la Vicerectora Lourdes Cirlot el projecte i la possibilitat d’incloure d’alguna manera els resultats en el marc del Museu Virtual de la UB, impulsat per ella mateixa.

Pili Mateo Bretos, tècnica en exposicions i gestió cultural, vinculada al vicerectorat ara citat, ha impulsat i coordinat la inclusió de la nova col·lecció durant aquest curs i que ara ja és disponible a través del web del MVUB. En aquesta col·lecció hi ha un total de 66 espècies botàniques per a les que es reporta una imatge fotogràfica, la distribució, l’hàbitat, la descripció morfològica, els usos i la ubicació.

Tot i que col·lecció està publicada,  encara no es definitiva, ja l’empresa de MuseumPlus està fent una migració i cal incorporar les darreres actualitzacions. Del total de 66 espècies, hi ha un destacat amb les deu següents: boix baleàric, camforer, dragó, figuera de cautxú, ginkgo, livistona, nenúfar blanc, bellaombra, datura groga i teix.  En aquest web, també es possible fer una visita virtual pel jardí. El GIBAF vol agrair al  Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura la col·laboració en la difusió dels resultats inicials  amb l’impuls d’aquesta nova col·lecció.